Hitelprogrm célja:

A mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, továbbá a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők részére.

 

Hitel típusa:

 

Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, illetve az 1.3. hitelcél esetében beruházási hitel.  

 

Hitelfelvevők köre 

 

A Hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt: 

 

 • az egyéni vállalkozó, 
 • az őstermelő
 • a gazdasági társaság, 
 • a szövetkezet, 
 • az európai részvénytársaság, (a továbbiakban együtt: vállalkozás), 

 

 • akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található és 
 • aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, tenyésztése, vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást; vagy 
 • aki/amely halgazdálkodási tevékenységet folytat, vagy 
 • aki/amely a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat és a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik. 

 

Hitelcélok 

 

A hitel felhasználható az alábbi hitelcélokra és az Útmutató 9. pontjában részletezettek szerint hitelkiváltásra: 

 

1. Állattenyésztéshez kapcsolódó finanszírozásra: 

1.1. Mezőgazdasági és halászati célú forgóeszköz finanszírozás: 

1.1.1. Mezőgazdasági termelői forgóeszköz finanszírozás 

1.1.2. Halgazdálkodói forgóeszköz finanszírozás 

1.2. Termeltetői forgóeszköz finanszírozás 

1.3. Tenyészállat-vásárlás finanszírozás 

1.3.1 Termelői tenyészállat-vásárlás 

1.3.2 Termeltetői tenyészállat-vásárlás 

2. Növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra 

 


A hitel nem használható fel

 

 • áfa finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult;
 • exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
 • az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött forgóeszköz finanszírozására;
 • üzletrész, részvény vásárlására;
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozására. 

 

Hitel összege

 

A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió forintot, termeltetők esetében az 500 millió forintot. 

 

Saját erő

 

Saját erő nem szükséges. 

 

Hitel pénzneme

 

HUF

 

Tőketörlesztés és kamatfizetés

 

 • Tőketörlesztés: türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
 • Ügyleti kamat fizetése: naptári negyedévente esedékes.

 

Biztosítékok

 

A finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerinti, szokásos bankári biztosítékok.

 

 

 

 

Hiteltörlesztési moratórium

A Takarékbank haladéktalanul gondoskodott a hitelekkel kapcsolatos rendkívüli Kormányrendelet végrehajtásáról. A Kormány rendelete azonban lehetőséget biztosít a hiteltörlesztés folytatására is.

RÉSZLETEK