Értékpapírok által nyújtott fedezetre folyósítható hitel.

Kölcsön leírása:


A konstrukció keretében a kölcsönnyújtás, az állam által kibocsájtott értékpapírok, a Bank saját, illetve más bank által kibocsájtott speciális megtakarítási formái, tőzsdén jegyzett értékpapírok, lakossági kötvények, befektetési jegyek, valamint a Banknál elhelyezett forint és/vagy más pénzintézetnél elhelyezett devizabetétek fedezetül történő bevonása mellett történik.
 

Előnye: a kölcsön felvétele egyszerűbb, a Bank az ügyfél hitelképességét gyorsított eljárásban bírálja el, és a felajánlott biztosíték vizsgálata válik elsődleges szemponttá.
 

Kölcsön igénylésének feltételei:


Kölcsönigénylők köre:

 

  • belföldi jogi személyek
  • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
  • egyéni vállalkozók
  • belföldi természetes személyek
  • külföldi részvétellel működő gazdasági társaságok
  • külföldi jogi és természetes személyek
  • A Hitelkérelmet az ügyfeleknek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Bank által kiadott nyomtatványokon.


Ügyfél által benyújtandó dokumentumok:

 

  • Kölcsönigénylés
  • A hitel biztosítékaként felajánlott, óvadékba helyezendő értékpapírok adatai, illetve devizabetétek adatai.


Hiteldíjak az aktuális hirdetmény szerint.

Hiteltörlesztési moratórium

A Takarékbank haladéktalanul gondoskodott a hitelekkel kapcsolatos rendkívüli Kormányrendelet végrehajtásáról. A Kormány rendelete azonban lehetőséget biztosít a hiteltörlesztés folytatására is.

RÉSZLETEK