MNB Növekedési Hitelprogram Fix - Takarékbank

Milyen célokra vehető igénybe?

Az NHP Fix Program keretében kizárólag új forint kölcsön/lízing nyújtható új beruházás finanszírozásra.
(Beruházási kölcsön alatt a Program alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. §-a szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. §-a szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.)

 

 

Kik vehetik igénybe?

 

A Program keretében kizárólag a 2004. évi XXXIV. Törvény alapján belföldi KKV-nak minősülővállalkozások vehetnek igénybe hitelt. 

 

 

Mekkora az igényelhető hitelösszeg?

 

minimum 3 millió forint maximum 1 milliárd forint (Termékkonstrukciónként ettől eltérés van)

 

 

Kamat

 

maximum fix 2,5 % a teljes futamidő alatt

 

  • Ezen felül semmilyen további kamat, költség, díj, jutalék nem számítható fel, kivéve a szerződéssel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek pl.: közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.), melyek tovább terhelhetőek a hitelfelvevőre. 
  • Továbbá felszámítható az ügyfél részére a szerződés feltételeinek nem teljesítéséhez kapcsolódó, a szerződésben meghatározott, büntető jellegű kamat, késedelmi kamat, valamint egyéb, kizárólag szerződésszegéshez kapcsolódó díj és költség, a futamidő alatt az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő mindenkori Hirdetmény szerinti díj.
  • Előtörlesztésért díj nem számítható fel

 

 

Milyen futamidővel igényelhető?

 

minimum 4 év – maximum 10 év

Rendelkezésre tartási idő: max. 2 év az alábbiak figyelembe vételével Az első lehívásnak a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül meg kell történnie. Amennyiben nem kerül sor az első lehívásra a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül, úgy a rendelkezésre tartás megszűnik.

 

 

Törlesztési ütemezés

 

A program keretében nyújtott kölcsönök esetén úgy kell a törlesztési ütemezést kialakítani, hogy a kölcsönszerződés megkötésétől számított futamidő első kétharmadába essen a tőkeösszeg legalább:

 

  • 50 %-a az 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén;
  • 33 %-a az 5 éves vagy annál rövidebb futamidejű hitelek, illetve bármilyen futamidejű pénzügyi lízing esetén.

 


Az MNB NHP Fix forráslehetőség jelenleg a Takarék VP Komplex beruházási hitelTakarékHitel Plusz beruházási hitel és Vállalkozói Beruházási Hitel konstrukciókban érhető el. Keresse részletes terméktájékoztatóinkat, részletes feltételeket a Takarék Csoport hálózatában!

 

 

Az NHP Fix hitelprogram részletes feltételeit az alábbi linken elérhető Terméktájékoztató tartalmazza.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a bírálat jogát fenntartja.
*A kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatóak az MNB honlapján elérhető, az NHP Fix keretében folyósított refinanszírozás igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban, a Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményében, Általános Szerződési Feltételekben, és az Üzletszabályzatban és a fent nevezett termékek Terméktájékoztatóiban, vagy érdeklődjön személyesen a fiókban!

Kapcsolódó dokumentumok:

Hiteltörlesztési moratórium

A Takarékbank haladéktalanul gondoskodott a hitelekkel kapcsolatos rendkívüli Kormányrendelet végrehajtásáról. A Kormány rendelete azonban lehetőséget biztosít a hiteltörlesztés folytatására is.

RÉSZLETEK