EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram

EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram

(Kódszám EFOP-5.1.1-17)

  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

 

Kamat:

 • 0%/év

 

Kölcsön összege:

 • Minimum 1 millió Ft - maximum 10 millió Ft

 

Saját forrás:

 • Legalább 10%

 

A kölcsönigénylők köre:

 • mikro, kis- és középvállalkozások1

 

Támogatható tevékenységek: 

 • olyan eszköz beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik:
  • egészségügyi, vagy foglalkozási rehabilitációs vagy szociális szolgáltatás nyújtásához,
  • rehabilitációs célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, bérbe adásához
 • humán erőforrás fejlesztés keretében képzés, továbbképzés, szakmai képzés, amely növeli a szolgáltatás hozzáadott értékét, tréning, workshop, tanácsadás, coaching.
  • konferencián, szakmai kiállításon résztvevőként vagy kiállítóként való részvétel,
  • megváltozott munkaképességű emberek munkájához kapcsolódó munkaállomások kialakítása

 

Futamidő:

 • új eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. tv. szerinti amortizációjának végéig;
 • használt eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. tv. szerintiamortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év;
 • Képzés, konferencia, kiállításon való részvétel esetén legfeljebb 3 év;

 

Rendelkezésre tartási idő:

 • A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami 6 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a Türelmi Idő csökkentésének a terhére történhet).

 

A projekt megvalósításának határideje:

 • A projekt megvalósítását a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható

 

A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük, a további feltételekért és részletekért a Kapcsolódó dokumentumok között tekintse meg a Magyar Fejlesztési Bank tájékoztatóit.

 

Külső hivatkozás:

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mikro/hitel/efop-511-17-penzugyi-eszkoz-hitelprogram-t96-p96

 

 

1 A Hitelprogram keretében Kölcsönre jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások, melyek Magyarország kevésbé fejlett régióiban 2 telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, gazdaságilag potenciálisan életképesek, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak hozzá és megfelelnek az alábbi feltételeknek.
A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő (megegyezik a végső kedvezményezettel) – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok