Nyisson nálunk devizaszámlát!

A Dél Takarékszövetkezet magánszemélyek és vállalkozások részére a hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően devizaszámlát vezet a következő feltételekkel:

 

Számlanyitás

 

A számlanyitás feltétele magánszemélyek esetében hogy a Számlatulajdonos(ok) személyazonosítására alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány/személyi azonosító kártya, lakcímkártya vagy útlevél/ új típusú jogosítvány) a számla megnyitásakor bemutassa. Pénzforgalmi deviza bankszámla esetében a számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg, a Takarékszövetkezet a jogszabályok által meghatározott, a számlanyitás feltételeinek vizsgálatához szükséges dokumentumok eredeti példányát bekéri. A számlanyitás díjtalan, de nyitáskor 100 EUR vagy annak megfelelő más valuta elhelyezése szükséges. A devizaszámla vezetése a következő devizanemekben lehetséges: EUR, USD, GBP és CHF.

 

Számla feletti rendelkezés

 

A devizaszámla fenntartásos, csak a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek felette. A számla felett rendelkezőket a számlatulajdonos személy, írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez. Az aláírásnbejelentő kartonon fel nem tüntetett személyek nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról.

 

Forgalmazás a devizaszámlán

 

Készpénzforgalomra Takarékszövetkezetünk bármely városi fiókjában mód van. A Takarékszövetkezet a számlára történő befizetést a befizetés napján írja jóvá a számlán. 3000 EUR vagy annak megfelelő más valuta kifizetését 3 napos előzetes bejelentés után teljesítjük.


Deviza átutalási megbizások bonyolítása

 

A Takarékszövetkezet az alábbi devizanemekben teljesít megbízásokat:

 

EUR,USD,GBP,DKK,JPY,CAD,NOK,CHF,SEK,CZK,PLN.

 

A Dél Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízásokat a Magyar Takarékszövetkezti Bank Zrt. SWIFT rendszerén keresztül teljesíti, SWIFT kódja: TAKBHUHB.

 

A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményben közzétett ügyleti jutalékot számolja fel.A Takarékszövetkezet a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla devizanemében vonja le.

 

SEPA papíralapu megbízás esetén

 

SEPA átutalási megbízást a Bank úgy teljesíti, hogy a - konverziós, vagy konverziót nem igénylő - fizetési művelet összege a fizetési megbízás átvételét és a fizető számla terhelését követő munkanapon jóváírásra kerüljön a kedvezményzett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján. A SEPA fizetések fontos feltétele, hogy mind az ügyfél mind a partnerének bankja - tehét mindkét bank- tagja legyen annak a megállapodásnak, amely e fizetési módok alkalmazására jött létre, továbbá az átutalt összeg deviza neme EUR, a kedvezményezett IBAN és BIC kódja rendlekezésre áll, a költségviselése megosztott (SHA). Az IBAN számlaszámról az ügyfelet a számlakivonaton tájékoztatja a Takarékszövetkezet.


A számla kamatozása és a lekötések

 

Az érvényes devizabetéti kamatokat az aktuális hirdetmény tartalmazza. A devizaszámla le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik, mely kamat jóváírása év végén történik. Ugyanakkor lehetőség van a számlán lekötésre is. A leköthető minimum egyenleg devizanemenként 500,- EUR-nak megfelelő összegű deviza lehet. A lekötésre vonatkozó kamat mértéke a lekötés időpontjában érvényes kamatláb, mely a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás). A lekötés futamideje 1, 2, 3, 6,és 12 hónap lehet. A futamidő lejárta előtt felmondott devizabetétek után kamat nem jár.

 

Jutalékok, költségek

 

A Takarékszövetkezet a devizaszámla kezelésével kapcsolatos szolgáltatások után jutalékot, a számlatulajdonos kérésére teljesített egyéb szolgáltatásokért költséget számít fel. A jutalékok, költségek összegével a Takarékszövetkezet a felmerüléskor terheli meg a devizaszámlát, a számla devizanemében.


Információszolgáltatás


A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséről, a számlaterhelésről és jóváírásról az Számlatulajdonos kérése szerint írásban postai úton – vagy külön megállapodás alapján más módon – számlakivonat formájában utólagosan értesíti a Számlatulajdonost.

 

Biztosítás

 

A devizaszámlán elhelyezett betétek egyenlege a Számlatulajdonons Takarékszövetkezetnél elhelyezett egyéb névre szóló betéteivel összevontan a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény alapján, a törvényben meghatározott összeghatárig az OBA által biztosított. A devizaszámlához tartozó kamatokat és díjakat a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza.További információkkal, ajánlatokkal várjuk egységeinkben!


Kapcsolódó dokumentumok:

Azonnali fizetési rendszert érintő karbantartás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt a Takarék Netbank,  Mobilapp, e-Bankszolgáltatásokat érintően 2022.10.02. 00:00 és 2022.10.02.03:00 között fennakadások várhatóak, rövidebb, 1-2 perces szakadozások fordulhatnak elő.
 
Köszönjük megértését és türelmét!
Takarékbank Zrt.

 

RÉSZLETEK