Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hitel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 "Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel" című felhívás esetében a beérkezett támogatási kérelmek tapasztalatai alapján az Irányító Hatóság a szakpolitikai felelőssel együttműködésben a felhívás tartalmi felülvizsgálatát kezdeményezi az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. A felülvizsgálat időtartamára a felhívás esetében a beadhatóság átmenetileg szüneteltetésre kerül 2017. július 20-án 14 órától.

 

A felhívás célja: Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése valamint megújuló alapú villamosenergia termelés révén kívánjuk elérni.

 

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170-280 db.

 

A beadhatóság dátuma: 2017. március 16. - 2019. március 18.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege 5,88 milliárd Ft, a kölcsön összege 5,88 milliárd Ft).

 

Pályázók köre: 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 • gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Eljárásrend: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

 

Támogatás mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft
 • Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45 %-a lehet.

 

Saját forrás: minimum 10%

 

Kamat: 2%/év

 

A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

 

Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.

 

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap utolsó napja.

 

Támogatható tevékenységek köre:

 • Projekt-előkészítési tevékenységek: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
  • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
  • Napkollektoros rendszer telepítése
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
  • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.