A Takarék a központi költségvetési-, regionális- és EU-s támogatási összegek előfinanszírozásához kínál ügyfelei részére rövid lejáratú, forintalapú támogatás előfinanszírozó hitelt.

A pályázati támogatásokat előfinanszírozó hitel a pályázatok utófinanszírozó jellegére tekintettel, a pályázatok megvalósítási és a támogatások elszámolási időszaka közötti időtartam likviditási problémáinak kezelésére nyújt megoldást.

 

A Pályázati támogatásokat előfinanszírozó hitel elsődleges fedezete az elnyert támogatás.

 

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

A B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott).

 

Kölcsönigénylők köre:

 • jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
 • szövetkezetek
 • egyéb gazdálkodó szervezetek
 • egyéni vállalkozók
 • mezőgazdasági őstermelők
 • egyéni cégek.

 

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

 

Figyelembe vehető fedezetek:

 • az elnyert támogatáson alapított zálogjog;
 • ingatlanon alapított zálogjog;
 • ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
 • garancia és készfizető kezesség;
 • egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék).

 

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Hiteligénylő lap;
 • Kiegészítő adatlap;
 • Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
 • Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
 • Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
 • Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
 • 30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről, amennyiben nem együttes igazolás kerül benyújtásra);
 • Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
 • Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki);
 • A hitelcél igazolására szolgáló pályázati dokumentáció és az elbírálásról szóló határozatok.

 

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a B3 TAKARÉK fiókjait!

 

Miért előnyös?

 • elérhető magas finanszírozási arány,
 • a hitel törlesztése elsődlegesen az elnyert támogatásból történik.

 

 

A Pályázati támogatásokat előfinanszírozó hitel konstrukcióiról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:


Kapcsolódó dokumentumok:

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratórium kapcsán telefonos Ügyfélszolgálatunkon az érdeklődők száma jelentősen megnövekedett. A moratóriumról való lemondáshoz kitöltött nyilatkozatát megküldheti postai úton (Takarékbank Zrt. 1117 Bp, Magyar tudósok körútja 9.), vagy e-mailen (kozpont@takarek.hu) keresztül is. A beérkezett nyilatkozatok feldolgozása folyamatban van. Kérjük, ne küldje el többször! Köszönjük türelmét.

RÉSZLETEK