KKV energia hitel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent "KKV energia hitel" című (GINOP-8.4.1/B-16 kódszámú) felhívás esetében a beérkezett hitelkérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a hitelkérelmek befogadását ideiglenesen szüneteltetjük.

 

Felhívás célja: A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát  állítanak elő.

 

Beadhatóság dátuma: 2017.02.28.-2018.06.30.

 

Kérelem benyújtása: A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé.


Rendelkezésre álló keretösszeg: 30 milliárd Ft

 

Kölcsönfelvevők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások

 

Kölcsön összege: Minimum 1 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft

 

Saját forrás: legalább 10%

 

Kamat: 0%/év

 

A kölcsön felhasználása: 

A hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel:

  • Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak): előzetes tanulmányok
  • Beruházási tevékenységek: ingatlanvásárlás; műtárgy, vagy épület építési, kivitelezési költségei, immateriális javakra irányuló beruházás
  • Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak)

 

Futamidő: felhasználástól függ, max. 15 év

 

Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap (indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható)

 

Projekt megvalósulásának határideje: A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.

 

A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.