Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram

Felhívás célja: A hitelprogram egyedi célkitűzése a vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása.

 

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacra vitelét eredményezheti.            

 

Beadási határidő: 2017.02.28.-2019.12.02.

 

Kérelem benyújtása: A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A kérelem benyújtásához szükséges csatolni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató, úgynevezett ”K+F+I szempontú szakpolitikai véleményt”.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 42,19 milliárd Ft

 

Kölcsönfelvevők köre: kis- és közép- és nagyvállalkozások (Nagyvállalat abban az esetben adhat be támogatási kérelmet, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek, illetve ha már a támogatási kérelem benyújtásakor nemzetközi jelenlétet mutat fel.)

 

Kölcsön összege: Minimum 100 millió Ft, maximum 3 milliárd Ft

 

Saját forrás: legalább 10% (regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%)

 

Kamat: 0%/év

 

A kölcsön felhasználása: 

Támogatható tevékenységek:

  • Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek
  • Innovációs tevékenységek
  • Termék piacra viteli tevékenységek
  • A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek
  • A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek

 

Futamidő: max. 15 év (Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb 10 év)

 

Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap (1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén 12 hónappal meghosszabbítható)

 

Projekt megvalósulásának határideje: a projekt megvalósítását a rendelkezésre tartási idő végéig be kell fejezni.

 

 

A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.