Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása” című (GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú) felhívás esetében a tervezettnél nagyobb számú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget.
A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. október 14., 00:00 órától átmenetileg szünetel.

 

A felhívás célja: vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

 • mezőgazdaság, élelmiszeripar,
 • járműipar,
 • építőipar,
 • turisztika.

 

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

 • infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
 • platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
 • alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

 

Beadhatóság dátuma:  2017. március 08. - 2019. március 08.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 4,5 milliárd Ft (amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 2 milliárd Ft, kölcsön összege: 2,5 milliárd Ft).

 

Eljárásrend: standard

 

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások (árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben)

 

Igényelhető támogatás: 17,5 millió forint - 175 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint minimum 20 millió Ft - 300 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású kölcsön

 

Támogatás mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.
 • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.
 • A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft,  maximum 300 millió Ft lehet.
 • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.
 • Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat
 • A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

 

Kamat: 1 %/év

 

A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

 

Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap

 

Támogatható tevékenységek köre:

 • projekt előkészítési költségek
 • a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek
 • beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek:
  • immateriális javak beszerzése
  • eszközbeszerzés
 • projektmenedzsment:
  • projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatott alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása
  • a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységekszakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása,
  • felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alatt,
  • szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése,
  • üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése.

 

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: max. 24 hónap

 

 

A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.