Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

A felhívás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a mikro-, kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítása. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

 

A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

 

Beadhatóság dátuma: 2017. március 08. - 2019. március 08.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 48,2 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege: 21,2 milliárd Ft, a kölcsön összege: 27 milliárd Ft)

 

Támogatás összege:

  • 1 millió Ft - 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás;
  • valamint 1,25 millió Ft - 37,5 millió Ft  közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön.

 

Eljárásrend:

  • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend,
  • a kölcsön rész vonatkozásában: az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében.

 

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások

 

Támogatás mértéke:

  • A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani
  • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
  • A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
  • A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

 

Kamat: 1% / év

 

A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év.

 

Rendelkezésre tartási idő: projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

 

Támogatható tevékenységek köre: 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

  • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása.
  • Felhőalapú és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében.

 

Mindkét célterület esetében azon megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés

9. Internetes megjelenés 

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás.

 

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

 

 

A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.