Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

A felhívás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A digitális gazdaság jelentős értéket képvisel a magyar gazdaságban: a GDP több, mint 21-22 %-át, a foglalkoztatás több mint 15,5%-át, a magyar K+F ráfordítások több mint 10 %-át, az export 8,3%-át a digitális (termelő, szolgáltató és felhasználói) gazdaság adja.

A felhívás az alábbi két célterületen kívánja támogatni a leendő támogatás igénylőket:

az Infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, és
nemzetközi piacokra való belépése.
A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

 

Beadhatóság dátuma:  2017. március 08. - 2019. március 08-ig

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 10,1 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege: 4,5 milliárd Ft, a kölcsön összege: 5,6 milliárd Ft)

 

Eljárásrend:

 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend,
 • a kölcsön rész vonatkozásában: az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében.

 

Támogatást igénylők köre: IKT (információs és kommunikációs technológiák) ágazatban működő gazdasági társaságok (amelyek kkv-nak minősülnek).

 

Támogatás mértéke:

 • A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.
 • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a.
 • A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

 

Támogatás összege:

 • 2 millió Ft - 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás.
 • 2,5 millió Ft - 50 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön.

 

Kamat: 1% / év

 

A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év.

 

Rendelkezésre tartási idő: projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

 

Támogatható tevékenységek köre: 

 • piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele),
 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testre szabása, továbbfejlesztése, tesztelése,
 • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése,
 • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel,
  piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele),
 • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető),
 • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása,
 • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

 

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

 

 

A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.