Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

A felhívás célja: Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, versenyképességének javítását. Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

 

Beadhatóság dátuma: 2017. február 15.- 2019. február 15-ig

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 100 milliárd Ft (amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft, a visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás keretösszege: 50 Mrd Ft.)

 

Eljárásrend: standard

 

Pályázók köre: élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó középvállalkozások

 

Igényelhető támogatás:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 750 millió Ft
 • Az igényelhető kölcsön összege: minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft
 • (Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.)

 

Támogatás mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 37%
 • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke: maximum 75%

 

Kamat: 1% / év

 

Kölcsön futamideje:

 • új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
 • az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

 

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

 

Rendelkezésre tartási idő:

A projekt fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

 

Támogatható tevékenységek köre: 

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása  (min. 20%)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10%)
 • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése
 • A termeléshez, vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 15%)

 

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

 

 

A pályázat részleteiről további információkat olvashat az mfbpont.hu oldalon.