PAD - egységes díjkimutatás a fizetési számlákról

  

  

A Díjkimutatás megküldésének oka:

 

A 2014/92/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók (bankok) évente legalább egyszer díjmentesen kimutatást bocsássanak a fogyasztók rendelkezésére a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerült valamennyi díjról, a kamatlábakról és számlacsomagok tartalmáról.

A fentiekben leírtak miatt a Takarékbank Zrt. évente egy alkalommal, az adott naptári évet követő január 31-ig díjmentesen az ügyfele rendelkezésére bocsátja a bankszámláról készült Díjkimutatást.

 

 

A Díjkimutatás időszaka:

 

A Díjkimutatásnak naptári évre, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia, melyet első alkalommal 2019. augusztus 1. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kellett elkészíteni. Ezt a Takarékbank 2020. január 31-én bocsátotta azon lakossági ügyfele rendelkezésére, aki a Banknál számlát vezet.

 

 

A Díjkimutatás rendelkezésre bocsátás módja:

 

A Díjkimutatást azon a csatornán tesszük elérhetővé a számlával rendelkező ügyfeleink részére, ahogy korábban a számlakivonatának kiküldési módjával kapcsolatban rendelkezett. Tehát amennyiben Önnek elektronikus kivonata van, úgy a Takarék Netbankba betöltve, amennyiben papír alapú kivonattal rendelkezik, úgy postai úton juttattuk el a Díjkimutatást.

 

 

A Díjkimutatás tartalma:

 

A Díjkimutatás a pénzforgalmi számla után fizetett díjakat és a Bank által fizetett, illetve kapott kamatokat tartalmazza, amit a kimutatási időszakban igénybe vett szolgáltatások után számolt fel / fizetett ki a Bank.

Ezek az alábbiak lehetnek:

 

Általános számlaszolgáltatások

 •   Számlavezetés
 •   Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
 •   SMS szolgáltatás
 •   Telefonos banki szolgáltatás

 

Fizetések (kivéve a kártyás tranzakciók)

 •   Átutalás belföldön forintban
 •   Rendszeres átutalás
 •   Beszedés
 •   Átutalás euróban (SEPA)
 •   Átutalás egyéb devizában
 •   Jóváírás

 

Betéti kártyához kapcsolódó díjak és készpénzes tranzakciók után fizetett díjak

 •   Betétikártya-szolgáltatás
 •   Betétikártyával történő vásárlás belföldön
 •   Betétikártyával történő vásárlás külföldön
 •   Készpénzfelvétel belföldön
 •   Készpénzfelvétel külföldön
 •   Készpénz befizetés belföldön

 

Folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak

 

Egyéb szolgáltatások

 

 

Miért jó ez Önnek?

 

A Díjkimutatás célja, hogy

 • az információk alapján jobban átláthatóvá váljanak a banki költségek és ezek alapján,
 • tudatosabban használja a kedvezőbb feltételeket biztosító banki csatornákat, és
 • az olcsóbb és gyorsabb elektronikus fizetési lehetőségek felé terelhesse a napi pénzforgalmát.

 

 

Van e további teendő a Díjkimutatás kapcsán?

 

A Díjkimutatással kapcsolatosan Önnek nincs további teendője. Amennyiben kérdése, észrevétele van a Díjkimutatással kapcsolatban kérjük, forduljon telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal a +36/1/311-3110 telefonszámon, vagy írjon nekünk „PAD” megjegyzéssel a következő e-mail címre: kozpont@takarek.hu

 

 

Fontos információ az Ön számára, hogy a Díjkimutatásban található minden részletezett díjat és kamatot a vonatkozó időszakra már az Ön rendelkezésére bocsátott havi bankszámlakivonatai tételesen tartalmazzák, így a pontos részleteket azokban találja meg.

 

 

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett és a honlapján a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp linken elérhető Bankszámlaválasztó programra, valamint a https://pad.mnb.hu linken elérhető azon összehasonlító weboldalra, mely a pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságát biztosítja.

A díjkimutatásban szereplő szolgáltatások elnevezésével kapcsolatban további információt kaphatnak a számlavezető honlapján megtalálható fogalomtár alapján.

Hiteltörlesztési moratórium

Hitele van és tovább törlesztene? Már VideoBankon és NetBankon keresztül is nyilatkozhat!

 

Amennyiben Ön már nyilatkozott arról, hogy tovább szeretné törleszteni hiteltartozásának részleteit, további teendője nincsen. A nyilatkozatok feldolgozása folyamatban van, ezért türelmét kérjük.

 

Részletek