PAD - egységes díjkimutatás a fizetési számlákról

  

  

A Díjkimutatás megküldésének oka:

 

A 2014/92/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók (bankok) évente legalább egyszer díjmentesen kimutatást bocsássanak a fogyasztók rendelkezésére a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerült valamennyi díjról, a kamatlábakról és számlacsomagok tartalmáról.

A fentiekben leírtak miatt a Takarékbank Zrt. évente egy alkalommal, az adott naptári évet követő január 31-ig díjmentesen az ügyfele rendelkezésére bocsátja a bankszámláról készült Díjkimutatást.

 

 

A Díjkimutatás időszaka:

 

A Díjkimutatásnak naptári évre, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia, melyet első alkalommal 2019. augusztus 1. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kellett elkészíteni. Ezt a Takarékbank 2020. január 31-én bocsátotta azon lakossági ügyfele rendelkezésére, aki a Banknál számlát vezet.

 

 

A Díjkimutatás rendelkezésre bocsátás módja:

 

A Díjkimutatást azon a csatornán tesszük elérhetővé a számlával rendelkező ügyfeleink részére, ahogy korábban a számlakivonatának kiküldési módjával kapcsolatban rendelkezett. Tehát amennyiben Önnek elektronikus kivonata van, úgy a Takarék Netbankba betöltve, amennyiben papír alapú kivonattal rendelkezik, úgy postai úton juttattuk el a Díjkimutatást.

 

 

A Díjkimutatás tartalma:

 

A Díjkimutatás a pénzforgalmi számla után fizetett díjakat és a Bank által fizetett, illetve kapott kamatokat tartalmazza, amit a kimutatási időszakban igénybe vett szolgáltatások után számolt fel / fizetett ki a Bank.

Ezek az alábbiak lehetnek:

 

Általános számlaszolgáltatások

 •   Számlavezetés
 •   Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
 •   SMS szolgáltatás
 •   Telefonos banki szolgáltatás

 

Fizetések (kivéve a kártyás tranzakciók)

 •   Átutalás belföldön forintban
 •   Rendszeres átutalás
 •   Beszedés
 •   Átutalás euróban (SEPA)
 •   Átutalás egyéb devizában
 •   Jóváírás

 

Betéti kártyához kapcsolódó díjak és készpénzes tranzakciók után fizetett díjak

 •   Betétikártya-szolgáltatás
 •   Betétikártyával történő vásárlás belföldön
 •   Betétikártyával történő vásárlás külföldön
 •   Készpénzfelvétel belföldön
 •   Készpénzfelvétel külföldön
 •   Készpénz befizetés belföldön

 

Folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak

 

Egyéb szolgáltatások

 

 

Miért jó ez Önnek?

 

A Díjkimutatás célja, hogy

 • az információk alapján jobban átláthatóvá váljanak a banki költségek és ezek alapján,
 • tudatosabban használja a kedvezőbb feltételeket biztosító banki csatornákat, és
 • az olcsóbb és gyorsabb elektronikus fizetési lehetőségek felé terelhesse a napi pénzforgalmát.

 

 

Van e további teendő a Díjkimutatás kapcsán?

 

A Díjkimutatással kapcsolatosan Önnek nincs további teendője. Amennyiben kérdése, észrevétele van a Díjkimutatással kapcsolatban kérjük, forduljon telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal a +36/1/311-3110 telefonszámon, vagy írjon nekünk „PAD” megjegyzéssel a következő e-mail címre: kozpont@takarek.hu

 

 

Fontos információ az Ön számára, hogy a Díjkimutatásban található minden részletezett díjat és kamatot a vonatkozó időszakra már az Ön rendelkezésére bocsátott havi bankszámlakivonatai tételesen tartalmazzák, így a pontos részleteket azokban találja meg.

 

 

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett és a honlapján a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp linken elérhető Bankszámlaválasztó programra, valamint a https://pad.mnb.hu linken elérhető azon összehasonlító weboldalra, mely a pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságát biztosítja.

A díjkimutatásban szereplő szolgáltatások elnevezésével kapcsolatban további információt kaphatnak a számlavezető honlapján megtalálható fogalomtár alapján.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt a Takarék Netbank / e-Bank és Mobilapp szolgáltatásaink 2020. november 29. 00:00-04:00 óra között nem lesznek elérhetők.
 
Az Ön részére indított azonnali utalások ezen időszak alatt is jóváírásra kerülnek bankszámláján.
 
Köszönjük megértését!
 
Üdvözlettel:

 

Takarékbank