Az értesítés a módosulással érintett szerződéses paraméterek változásáról tartalmaz tájékoztatást, így a:

 

 • futamidőről
 • moratórium alatt keletkezett ügyleti kamat és díj összegéről
 • moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet.

 

A levél egyéb tartalmi elemei:

 

 • A levél címzettje: A elsődlegesen a levelezési cím, annak hiányában pedig az állandó lakcím.
 • Szerződésszám: Hitelszerződés azonosító vagy Szerződés azonosító
 • Futamidő hosszabbítás (1. pont a levélben): A második fizetési moratórium zárását követően kalkulált új lejárat dátuma.
 • Moratórium alatt keletkezett ügyleti kamatok és díjak összege és megfizetése (2. pont a levélben): A második fizetési moratórium alatt felszámított ügyleti kamat, díj összege.Folyószámlahitel és hitelkártyák esetében a levél 2. pontjában kerülő összeg a Moratórium első és második időszak alatt elszámolt, de meg nem fizetett összeg, valamint az elszámolás eredményeként jóváírt összeg látható. A jóváírt összeggel a levélben nem került csökkentésre a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett összeg.
 • Új törlesztő részlet meghatározása (3. pont a levélben): A Moratórium II. zárását követő legkorábbi törlesztőrészlet vagy esedékes díj összege függően attól, hogy az ügylet törlesztési módja és gyakorisága milyen (pl.: módja: annuitásos, vagy ütemezett; gyakorisága: havi, negyedéves, egyéb gyakoriság). Mivel a levél kiküldése, illetve a Moratórium II. zárásának időpontja között már történhetett esedékeztetés, így az ezen pontban feltüntetett részlet nem feltétlenül aktuális. A levél keltétől számított következő esedékes részleteket az értesítő levélhez csatolt Törlesztési táblázat tartalmazza a Moratórium II. zárását követő következő 12 hónapban havi, majd azt követően adott éves összesített bontásban.
 • A továbbiakban az értesítő levél az ügyfél egyéb lehetőségeiről tartalmaz tájékoztatás (mint pl.: fizetéskönnyítés)
 • Központi Hitelinformációs Rendszer vonatkozásában arról adunk tájékoztatást, hogy a moratórium II. szakaszának zárását követően a BISZ Zrt által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszerben a hitelszerződésre vonatkozó adatok jelen tájékoztató levél információ szerint változtak meg. Így különösen a kölcsön törlesztésének módja és gyakorisága az eredeti szerződés szerint kerül megjelenítésre. Illetve tájékoztatást adunk, hogy a moratórium zárása és a jelen értesítő levél kézhezvétele közötti időszakban a jelen értesítő levélben közölt törlesztőrészlet összege ezen időszak alatt is változhatott, mely adat változását a Központi Hitelinformációs Rendszer felé is jelentettünk.
 • Törlesztési táblázat (kivéve folyószámla hitel és hitelkártya, mely ügylet esetben ilyen ütemterv nem került megküldésre):
  • Lakossági ügyletek esetében: a szerződés egyéb paramétereit és ütemtervét tartalmazó tájékoztatásra szolgál, mely a Moratórium II. időszakának zárását követő 12 hónapban havi, majd azt követően éves összesített kimutatásban mutatja az ügylet ütemezését, formája egyszerűsített.
  • Vállalati ügyletek esetében: a szerződés egyéb paramétereit és ütemtervét tartalmazó tájékoztatásra szolgál, mely a Moratórium II. időszakának zárását követő időszakra mutatja az ügylet ütemezését, formája részletes.

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok