Takarék Kombinált Betét - Takarékbank

Részesüljön a lekötött betétek biztonságából és a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap1 hozamlehetőségéből!

 

Élvezze a Takarék Kombinált Betét előnyeit:

  • minimum 1 000 000 Ft befektetésével, amely összeg fele, azaz min. 500 000 Ft lekötött betéti részben, míg a másik fele, azaz min. 500 000 Ft a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap „A” sorozat befektetési jegyeiben kerül elhelyezésre.
  • éves 3,00% kamat (éves EBKM 3,00%) a 3 hónapra lekötött betéti részre, amennyiben a konstrukció keretében vásárolt Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap befektetési jegyei a lekötött betét futamideje alatt nem kerülnek visszaváltásra
  • új- és meglévő lakossági ügyfeleinknek2 egyaránt,
  • a megtakarítással akár adóelőny is elérhető.3

 

Az ajánlat befektetési elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Takarék Kombinált Betét értékpapír befektetési része, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap esetében az MTB Zrt. mint forgalmazó által javasolt tartási idő legalább 2 év, amely jelentősen meghaladja a betéti rész futamidejét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Takarék Kombinált Betét értékpapír befektetési része, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” befektetési jegyei esetében a vételt követő 1 éven belüli visszaváltás esetén 1% többlet visszaváltási jutalék kerülhet felszámításra.

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap 3-as kockázati mutatóval rendelkezik. A befektetési alap kockázatairól részletesen a www.takarekcsoport.hu weboldalon tájékozódhat a Takarék Alapok menüpontban.

Az akció keretében lekötött betét összege a futamidő lejártát követően automatikusan jóváírásra kerül az ügyfél folyószámlájára vagy az ügyfél tartós befektetési betétszámlájára, tehát nem kerül újra lekötésre.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a konstrukció feltörése esetén a betétre vonatkozó kamat, a teljes időszakra 0,00% (EBKM: 0,00%).

Az akció 2019. október 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig érvényes.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. ügyfelei számára 2019. október 01.- 2019. október 31. között az akció még nem érhető el, de ezt követően a Takarékbank Zrt-nél ezen ügyfelek is igénybe vehetik.

 

Részletekért keresse kollégáinkat az info@takarek.hu email címen.

 

 

Jelen weboldal marketingközlemény. A fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
 
1 Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap elnevezés alatt jelen dokumentumban a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozatát értjük.
 
2 A Takarék Kombinált Betéti termék kizárólag természetes személy ügyfeleink számára elérhető!
 
3 Az adóelőnyök lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Ügyfél általi teljesítésétől -, valamint az Ügyfél egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat.
 
Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó dokumentumokat. Az említett Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódhat a www.takarekcsoport.hu honlapon, az Alap forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (http://www.diofaalapkezelo.hu) megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatából, a Kiemelt Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.
 
A betéti szerződés részletes leírását a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelei részére a Takarék Csoport – Takarék Kombinált Betét Hirdetménye, az adott Szövetkezeti Hitelintézetnél az Alaphirdetmény fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozóan, a Takarék Csoport Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata és a Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
 
A kombinált betét befektetési részében Befektetési Alapba az Ügyfél kizárólag az október 1-jén az értékpapír számláin lévő pénz és értékpapír (piaci) állomány összege fektethető be, ezen felül csak az ezen időpontot követően értékpapír számlára való közvetlen pénztári befizetés vagy giro átutalás keretében jóváírt összeg fektethető be.
 
Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak változására, illetve az Alap teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
 
A konstrukció lekötött betéti része az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított. További részletek, feltételek: www.oba.hu