Takarék Kedvezmény / Takarék Kedvezmény Plusz / Takarék Extra Számlacsomag

Takarék Kedvezmény / Takarék Kedvezmény Plusz / Takarék Extra Számlacsomag - www.takarekbank.hu

Intézze pénzügyeit kényelmesen!

 

Szeretné, ha bankja már a számlanyitástól kezdődően kedvező számlavezetést nyújtana Önnek a számlavezetés teljes időtartamára?

 • Kedvező számlavezetési díj elektronikus kivonattal
 • Korlátlan számú díjmentes bankkártyás vásárlás
 • Díjmentes Takarék Netbank szolgáltatás és Mobil applikáció

 

Számlacsomag neve

Számlavezetési díj

Elektronikus kivonat esetén

Papír alapú kivonat esetén

Takarék Extra Számlacsomag1

 0 Ft / hó

200 Ft / hó

Takarék Kedvezmény Plusz Számlacsomag1

350 Ft / hó

 550 Ft / hó

Takarék Kedvezmény Számlacsomag1

500 Ft / hó

700 Ft / hó

 

 

Amit a kedvező számlavezetési díjért cserébe kérünk az elektronikus kivonat igénylésén kívül:

 • Takarék Extra Számlacsomag esetén legalább havi 600 000 Ft rendszeres jóváírás3 a számlára
 • Takarék Kedvezmény Plusz Számlacsomag esetén legalább havi 350 000 Ft rendszeres jóváírás3 a számlára
 • Takarék Kedvezmény Számlacsomag esetén legalább havi 100 000 Ft rendszeres jóváírás3 a számlára

 

Mi történik, ha nem teljesülnek az igényléskor vállalt feltételek az adott elszámolási időszakban?

 • Ha nem érkezik meg legalább a fenti összegű jóváírás a számlára, akkor hó végén a Bank korrekciós díjként (a számlavezetési díjon felül) az alábbiakat számítja fel:

  Számlacsomag neve

  Korrekciós díj

  Alapja

  Mértéke

  (2022-ben)

  Takarék Extra Számlacsomag

  Mindenkori bruttó minimálbér 3,00%-a

  6.000 Ft/hó

  Takarék Kedvezmény Plusz Számlacsomag

  Mindenkori bruttó minimálbér 2,00%-a

  4.000 Ft/hó

  Takarék Kedvezmény Számlacsomag

  Mindenkori bruttó minimálbér 1,40%-a

  2.800 Ft/hó

 

A fenti kedvezményes díjakon kívüli legjellemzőbb díjak a számlacsomagban:

 

 

Takarék Kedvezmény Számlacsomag 2022.04.01-től

Takarék Kedvezmény Plusz Számlacsomag 2022.04.01-től

Takarék Extra Számlacsomag 2022.04.01-től

Igénybevétel feltétele

Betöltött 14. életév

Havi rendszeres jóváírás - legalább 100 000 Ft3 összegben

Betöltött 14. életév

Havi rendszeres jóváírás - legalább 350 000 Ft3 összegben.

Betöltött 14. életév

Havi rendszeres jóváírás - legalább

600 000 Ft3 összegben

Érvényességi idő

2 év

2 év

2 év

Lejárat után érvényes kondíciók

Takarék Belépő Számlacsomag

Takarék Belépő Számlacsomag

Takarék Belépő Számlacsomag

Takarék Netbank szolgáltatás havi díja (Mobil applikációban is használható)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

SMS szolgáltatás havi díja

200 Ft, új Ügyfél6 esetén az igénylést követő első 6 hónapban 0 Ft

500 Ft, új Ügyfél6 esetén az igénylést követő első 6 hónapban 0 Ft

500 Ft, új Ügyfél6 esetén az igénylést követő első 6 hónapban 0 Ft

SMS darabdíj

30 Ft

0 Ft

0 Ft

Eseti elektronikus eseti forint átutalás teljesítése bankon belül és kívül, tételenként

0,350% min 200 Ft max 15 000 Ft + (0,3% max 6 000 Ft2)

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft2)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft2)

Eseti papír alapú forint átutalás teljesítése bankon bankon belül és kívül, tételenként

0,550% min 800 Ft max 25 000 Ft + (0,3% max 6 000 Ft2)

0,550% min 800 Ft max 25 000 Ft + (0,3% max 6 000 Ft2)

0,550% min 800 Ft max 25 000 Ft + (0,3% max 6 000 Ft2)

Állandó átutalási megbízás teljesítése tételenként

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft2)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft2)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft2)

Közüzemi megbízás teljesítése tételenként      

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

Visa Classic fő kártya éves díja

7.000 Ft

7.000 Ft

7.000 Ft

Mastercard Gold fő kártya díja – első évben

20.000 Ft

10.000 Ft

0 Ft

Mastercard Gold fő kártya díja – második évtől

20.000 Ft

20.000 Ft

20.000 Ft

Készpénz felvétel saját4 ATM-ből Visa Classic bankkártyával

490 Ft + (0,6%)

490 Ft + (0,6%)

490 Ft + (0,6%)

Készpénz felvétel saját4 ATM-ből Mastercard Gold bankkártyával

0 Ft + (0,6%)

0 Ft + (0,6%)

0 Ft + (0,6%)

Készpénz felvétel Takarékank pénztárában

0,55% min 800 Ft max 25 000 Ft + (0,6%)

0,55% min 800 Ft max 25 000 Ft + (0,6%)

0,55% min 800 Ft max 25 000 Ft + (0,6%)

Csomagbeállítási díj

0 Ft / 10.000 Ft5

0 Ft / 10.000 Ft5

0 Ft / 10.000 Ft5

Kártyakibocsátási díj

0 Ft / 10.000 Ft5

0 Ft / 10.000 Ft5

0 Ft / 10.000 Ft5

 

1 Lakossági fizetési számla EBKM: 0,01%. A Takarék Kedvezmény, Kedvezmény Plusz és Extra  Számlacsomagok részletes leírását és az igénybevétel feltételeit a Takarékbank Lakossági Számlacsomagok Hirdetménye, a Takarékbank Zrt. Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei, a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata, az MTB Zrt. Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei, kapcsolódó Alaphirdetmény, továbbá a Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről tartalmazza. Az érvényességi idő lejáratát követően, csomagváltás vagy a számlacsomagra történő újraszerződés hiányában a Takarékbank Lakossági Számlacsomagok Hirdetményében foglalt Takarék Belépő Számlacsomag kondíciói lesznek az irányadóak.
2 A beszedésnek nem minősülő átutalási díj (0,30% max. 6.000 Ft) díjrésze csak az átutalt összeg 20.000 Ft feletti részére kerül felszámításra.
3 A havi forgalmi feltétel vizsgálata során a vizsgálati időszakra vonatkozó feltételt a „Takarékbank Lakossági Számlacsomagok Hirdetménye” rendelkezései tartalmazzák. Jóváírásként a fizetési számlán más ügyfél számlájáról – legfeljebb két részletben - érkező átutalás kerül figyelembe vételre; a Bank nem veszi figyelembe a saját számláról történő átvezetést, pénztári befizetést, lekötött betét lejáratából, lekötött betét megszüntetéséből, betéti kamat kamatjóváírásból, banki korrekcióból származó jóváírásokat. A fizetési számlára érkező jóváírások közül a két legnagyobb összegű jóváírás veszi figyelembe a Bank.
4 Saját ATM-eknek számítanak az MTB Zrt. elfogadói hálózatába kapcsolt ATM-ek, valamint az MKB Bank Nyrt. ATM-ei.
5 Akciósan, visszavonásig de legkésőbb 2022. szeptember 30.-ig 0 Ft. A fizetési számla új csomagba váltásakor vagy azonos számlacsomagra történő újraszerződésekor (meghosszabbítás) a Bank 10.000 Ft-os Csomagbeállítási díjat alkalmaz. Új bankkártya igénylés esetén a Bank 10.000 Ft-os Kártyakibocsátási díjat alkalmaz kártyatípusonként az első kártya igénylésekor.
6 Új Ügyfélnek tekinti a Bank, akinek a számlanyitás kezdeményezését megelőző 6 hónapban nem volt a Takarékbanknál forint fizetési számlája, sem Számlatulajdonosként, sem Társtulajdonosként. A Bank a feltételt a számlanyitást követően is ellenőrizheti és a 6 hónapon belül elengedett díjakat utólagosan, az ügyfél külön értesítése nélkül terhelheti a fizetési számlán.

 

A Takarék bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatályon kívüli hirdetmények, Általános szerződési feltételek, Üzletszabályzatok és egyéb dokumentációk megtekinthetőek a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/hirdetmenyek-szabalyzatok oldalon.


Kapcsolódó dokumentumok: