Nyisson bankszámlát 0 Ft-os számlavezetési díjjal és 0 Ft-os kártyadíjjal, akciós betétlekötéssel!

Akciós éves kamat és EBKM: 4.00-4.50%

 

 • 0 Ft a számlavezetési, ügyfélkapcsolati díj az első évben.
 • 0 Ft a Visa Classic főkártya első éves kártyadíja és gyártási díja.
 • A számlához nem kapcsolódik jövedelem jóváírási kötelezettség.
 • 0 Ft a Netbank és a Telebank szolgáltatás igénybevétele és a szolgáltatás havi díja is.
 • 0 Ft bankkártyával történő vásárlás bel- és külföldön.
 • 0 Ft az SMS szolgáltatás havi díja.*
 • Az akciós számlacsomag érvényességi ideje: számlanyitástól számított 1 év**
 • Az akció időtartama: 2022.03.04.-től visszavonásig, de legkésőbb 2022.05.31.-ig tart.

 

Kik vehetik igénybe a számlacsomagot?

Olyan 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, akik 2021. szeptember 01-ét megelőzően nem rendelkezett a Takarékbanknál lakossági fizetési számlával, és 2022. március  04-től OBA kártalanításban részesülnek.

 

A Takarék Kártalanítási számlacsomag további kondíciói:

 

 • Netbankon keresztül megadott, bankon belüli és bankon kívüli eseti HUF utalás díja 0 Ft+ 0,3% max. 6000 Ft***
 • Rendszeres átutalás bankon belül és bankon kívül 0 Ft + 0,3% max.6000 Ft***
 • Csoportos beszedési megbízás teljesítése: 0 Ft+ 0,3% max. 6000 Ft.

 

Takarék Kártalanítási Betét

Futamidő

3 hó

6 hó

Éves kamat és EBKM az első kamatperiódusban

4,00%

4,50%

Nem akciós éves kamat és EBKM

0,01%

0,10%

 

 • A betétlekötés feltétele, hogy Ön rendelkezzen Takarék Kártalanítási Számlacsomaggal, amelyen a betétlekötést – a számláján elérhető összeg erejéig – kezdeményezhet személyesen a bankfiókokban.
 • Elhelyezhető minimum összeg: 50.000 Ft
 • Elhelyezhető maximum összeg: 35.000.000 Ft
 • Lejárat előtt történő felvétel esetén fizetett kamat: évi 0,00 %
 • Egyszeri és folyamatos lekötéssel köthető betétek.

A folyamatos lekötéssel elhelyezett Takarék Kártalanítási Betétek az első periódust követően a Takarékbank Lakossági Betéti Termékek hirdetményben (KLB1. számú Hirdetmény) foglalt azonos futamidejű forint betétben kerülnek elhelyezésre, a fordulónapon érvényes betéti kamattal.

 

A számlanyitással és a betétlekötéssel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál a bankfiókjainkban!

 

* Az SMS darabdíja: 25 Ft

**A Takarék Kártalanítási Számlacsomag kondíciói megegyeznek a Takarékbank Zrt. Lakossági Prémium, Prémium Portfolió és Private Fizetési Számlatermékek Hirdetményben (KLF3 sz. hirdetmény) foglalt Takarék Prémium Bankszámla kondícióval, - az ott elvárt feltételek teljesítésének elvárása nélkül, de a teljesítés esetére előírt kondíciók mellett – a hirdetményben részletezett eltérésekkel. Lejárat után érvényes kondíciók: Takarék Lakossági Bankszámla+

***20.000 Ft feletti részre


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Azonnali Fizetési Rendszerben tervezett karbantartás miatt várhatóan 2022.05.21. 23:30 - 2022.05.22. 04:00 óra között 1-3 perces szolgáltatás kiesés várható. Ezen időszak alatt az azonnali fizetési tranzakciók elutasításra kerülhetnek.

 

Részletek