Takarék Flotta Bankszámlák - www.takarekbank.hu

Olyan gazdálkodó szervezetek, vállalatok részére ajánljuk, akik munkavállalóiknak szeretnének bankszámlát nyitni egyfajta többletjuttatásként, valamint a banki költségek csökkentésének érdekében. Kedvező megoldás lehet a közszférában dolgozóknak is.

Takarék Flotta Bankszámla

 

 • Nincs számlanyitási minimum összeg
 • Díjmentes hozzáférés a TeleBank és a Takarék Netbank szolgáltatásokhoz
 • Díjmentes bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön egyaránt
 • Kedvezményes eseti és rendszeres átutalások a Takarék NetBankon keresztül
 • Kedvezményes csoportos beszedési megbízások
 • Vésett, dombornyomott vagy Gold kártya is elérhető
 • Az SMS szolgáltatás havidíja: 200 Ft

 

Takarék Flotta Prémium Bankszámla

 

 • Nincs számlanyitási minimum összeg
 • 0 Ft/hó1 a számlavezetési díj, amennyiben
  • az adott hónapban a bankszámlára összesen legalább 250 000 Ft-os külső jóváírás érkezik2 - akár több részletben is,- és
  • minimum 5 db, összesen minimum 100 000 Ft értékű terheléses tranzakciót3 hajt végre
 • Díjmentes hozzáférés a TeleBank és a Takarék NetBank szolgáltatásokhoz
 • Díjmentes a bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön egyaránt
 • Kedvezményes eseti és rendszeres átutalások a Takarék NetBankon keresztül
 • Kedvezményes csoportos beszedési megbízások
 • Vésett, dombornyomott és Gold kártya is elérhető
 • Díjmentes az SMS szolgáltatás3 havidíja

 

1A feltételek nem teljesítése esetén a havi számlavezetési díj e-számlakivonattal Takarék FlottaBankszámla esetében 3 800 Ft, Takarék Flotta PrémiumBankszámla esetében  2 500 Ft, postai úton kiküldött számlakivonattal Takarék Flotta Bankszámla esetében 4 000 Ft, Takarék Flotta PrémiumBankszámla esetében 2 700 Ft. A feltételek teljesítése esetén a havi számlavezetési díj e-számlakivonattal Takarék Flotta Bankszámla esetén 100 Ft, postai úton kiküldött számlakivonattal 300 Ft. Takarék Flotta Prémium esetén e-számlakivonattal 0 Ft, postai úton kiküldött számlakivonattal 200 Ft.
A kedvezményes számlavezetési díj havi forgalmi feltétel vizsgálata során a vizsgálati időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 16. napjától a tárgyhónap 15. napjáig terjedő időszak.
2Jóváírásként, a Bankszámlán jóváírásra került más ügyfél számlájáról beérkező átutalás kerül figyelembe vételre; a Hitelintézet nem veszi figyelembe a lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat.
3Darabdíj felszámításra kerül.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, további részleteket és feltételeket, valamint a bankszámlák számlavezetési és tranzakciós díjaira vonatkozó információkat a Takarékbank Zrt. Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei, a számlához igényelhető bankkártya és elektronikus szolgáltatások részletes feltételeit a vonatkozó mindenkor hatályos általános szerződési feltételek, a lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról szóló Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye és annak mellékletei, valamint a teljesítési rend tartalmazzák, amelyek elérhetőek a Takarékbank Zrt. fiókjaiban, illetve a takarekbank.hu honlapon.

A Takarékbank Zrt. bankszámlái és betétei az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. További részletek és feltételek az oba.hu oldalon találhatóak. A védelem kizárólag a bankszámlákra és a betétekre vonatkozik.


Kapcsolódó dokumentumok:

Archív dokumentumok
A termékhez kapcsolódó, korábban hatályban lévő dokumentumok, valamint a már nem értékesített termékeink kapcsolódó dokumentumai az alábbi linken találhatók.

Tájékoztatás a hitelkamatok maximumának bevezetéséről (kamatstop)

részletek