Takarék Babaváró Hitel

THM1: 0,46%   THM2: 5,48%

Takarék Babaváró Hitel - www.takarekbank.hu

   

ÉRDEKEL

 

Miért válasszam a Takarék Babaváró Hitelt?

 

A Takarék Babaváró Hitel a jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén házaspárok részére nyújtható szabad felhasználású hitelkonstrukció.

 

Felvehető kölcsönösszeg

Maximum 10 000 000 Ft

Választható futamidő

maximum 240 hónap

Maximum havi törlesztőrészlet

50 000 Ft

THM1

0,46%;

THM2

5,48%

 

A THM1  az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével, 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre, az állami kamattámogatás és 3 év törlesztési szüneteltetés figyelembe vétele mellett, 1 gyermek születését feltételezve a folyósítástól számított 60. hónapban, gyermekvállalási támogatás figyelembe vétele nélkül került meghatározásra -  a feltételek teljesülése esetén- , a THM2 a gyermekvállalásra vonatkozó feltételek nem teljesülése esetén, 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre került meghatározásra, mely tartalmazza  a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás összegét és a 60. hónapot követően a kamattámogatás elvesztése esetén érvényes hitelkamat mértékét. (THM1: kamattámogatással; THM2: kamattámogatás nélkül)

 

2019. július 01. – 2022. december 31. között igényelhető a hitel

 

Miért éri meg?

 

 • „Kamatmentes", akár az egész futamidő alatt2
 • Gyermekvállalási támogatással a fennálló hiteltartozás kiváltható3
 • A kölcsön törlesztés 3 évre felfüggeszthető4
 • Állami kezességvállalás kapcsolódik a hitelhez   

 

 

Egyszerű hitel folyamat

 

 

 

Igénylési feltételek ellenőrzése

Igénylési és szerződési dokumentumok benyújtása

 

Bírálat és folyósítás

 

Én is igényelhetem a hitelt?

 

Igen, ha Ön olyan, legalább 18 éves cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a házastársával együttesen igényli a kölcsönt és az alábbi, jogszabály szerinti feltételeknek megfelel:

 

 • házasságban él, és a feleség betöltötte a 18, de még nem töltötte be a 41. életévét5
 • mind a két igénylő rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • mind a két igénylő büntetlen előéletű a jogszabályban meghatározott bűncselekményekre vonatkozóan, és egyiküknek sincs nyilvántartott köztartozása
 • nem szerepelnek a KHR-ben negatív információval
 • legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan:

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a (2020.06.13. után benyújtott kérelem esetén a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.évi CXXXII.tv. 6§-a) alapján biztosított vagy,

- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy –

- magyar állampolgár igénylő esetén kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, vagy

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII.tv. 42/E§-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesül, melyet az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolással igazol.


továbbá, a Hitelintézet által elvárt hitelezési feltételeknek megfelel:

 • folyamatos, határozatlanidejű munkaviszony, amely az átvétel időpontjában legalább 3 hónapja fennáll
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások tulajdonosai esetén legalább 12 naptári hónapja létező egyéni vállalkozás/társas vállalkozás, amely egy lezárt adóévvel rendelkezik. (kizárólag magyarországi székhelyű, a magyar céginformációs rendszerekben nyilvántartott vállalkozásból származó jövedelem fogadható el)
 • legalább három hónapos lakossági forint bankszámlamúlt bármely hazai hitelintézetnél

 

A hitel folyósítása és törlesztése az Ügyfél a Hitelintézetnél vezetett forint lakossági bankszámlájára / bankszámlájáról történik, melynek fenntartása az egész futamidő alatt szükséges.

                                            

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarékbank Zrt. a bírálat jogát fenntartja.

 

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

 

A Takarék Babaváró Hitel részletes feltételei megtalálhatóak a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzatában, a Lakossági Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Takarék Babaváró Hitel Hirdetményében, melyek elérhetőek a Takarékbank ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben.

 
1 Az ügyfél által fizetendő havi törlesztőrészlet a kamattámogatott időszak alatt a tőkéből és az állami kezességvállalási díjból áll, mely a fennálló éves tőke 0,5%-a. Ezek együttes összege nem haladhatja meg a havi 50.000 Ft-ot.
 
2 A  hitel a folyósítást követő első 5 évben „kamatmentes” a havi törlesztőrészlet csak a tőkét és a kezességvállalási díjat tartalmazza. A kölcsön folyósítását követő 5 évben egy gyermek megszületése, örökbefogadása vagy 12 hetes magzat várandóskönyvvel való igazolása esetén (továbbiakban: gyermek születése), a teljes futamidőre „kamatmentes” marad a hitel. A kamattámogatott időszak alatt a kamatot a Kincstár folyósítja, így az ügyfélnek kamatfizetési kötelezettsége nincs.
 
3 A második gyermek születését követően igényelhető a gyermekvállalási  támogatás, mely a fennálló hiteltartozás 30%-a, és ezzel az állami támogatással előtörlesztésre kerül a hitel. A harmadik gyermek születését követően igényelhető a fennmaradó teljes hiteltartozás állami támogatásként történő kifizetése.
 
4 Az első, illetve a második gyermek születése esetén kérhető a hitel törlesztés maximum 3 évre történő szüneteltetése. Ikergyermek esetén a törlesztés 3 évre szüneteltethető, de a 3 év letelte előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelem esetén, további 2 évre kérhető a szüneteltetése.

 

5Ha a feleség a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel a Koronavírus világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (továbbiakban: Veszélyhelyzet) tölti be a 41. életévét, és az Igénylés a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtásra kerül, úgy kell tekinteni, hogy a feleség megfelel a babaváró támogatásról szóló 44/2019.(III.12.) Korm..r. 4§ (1) a) pontja szerinti életkori elvárásnak
 
6A 3 éves időszak számítása során a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Korm. rendelet 4. § (2) szerint bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy a biztosítási jogviszony a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.r. által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt vagy azt követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnéstől számított, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül – újabb, a Tbj. 5.§ a,b, és e-j) pont szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb 180 napot a Tbj. 5.§ szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

 

ÉRDEKEL


Kapcsolódó dokumentumok: