Takarék Alapszámla - Takarékbank

Eddig még nem volt lakossági forint fizetési számlája? Kiszámíthatóbbá szeretné tenni a banki költségeit? A Takarék Alapszámla egy teljes értékű, forint devizanemű fizetési számla (bankszámla), amellyel fix, havi számlavezetési díj megfizetése mellett olyan szolgáltatásokra jogosult, melyekért külön díj nem kerül felszámításra. A számlán betétet köthet le, vagy törlesztheti felvett hiteleit is.

 

A Takarék Alapszámla a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapszintű szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfelek számára.

 

Ki jogosult Takarék Alapszámla nyitására?

Minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki EGT- államban tartózkodásra jogosult, érvényes okmányokkal rendelkezik és magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál forint fizetési számlával nem rendelkezik, vagy ha rendelkezik is, illetve ilyen számla felett van rendelkezési joga, az a számla - az Alapszámla igénylés időpontjában - már felmondásra vagy a rendelkezési jog megszűntetésre került.

Az Alapszámlát nyitó ügyfél nem rendelkezhet más lakossági forint fizetési számlával, vagy  forint fizetési számla  felett rendelkezési jogosultsággal az Alapszámla szerződés megkötésekor, illetve fennállása alatt, azonban devizaszámla és megtakarítási jellegű számla megléte nem kizáró feltétel.

 

A Takarék Alapszámla kizárólag forint devizanemben nyitható, egy számlatulajdonosa lehet, rendelkező nem kapcsolódhat a számlához és egy ügyfél kizárólag egy darab Alapszámlát nyithat. A Takarék Alapszámlához folyószámla hitelkeret nem vehető igénybe.

 

Milyen szolgáltatásokat foglal magában a havi számlavezetési díj*?

 • Egy darab, a Számlatulajdonos számára igényelt elektronikus bankkártya éves díja 0 Ft.
 • Adott hónapban teljesített eseti átvezetési, átutalási megbízások és hiteltörlesztések darabszámától, illetve az eseti és rendszeres átvezetési, átutalási megbízások és hiteltörlesztések összértékétől függően:
  • az első 4 db vagy a 100.000 Ft-os összeghatár átlépéséig - amelyik előbb bekövetkezik - eseti átvezetési és átutalási megbízás díja 0 Ft,
  • a 100.000 Ft-os összeghatár átlépésig a rendszeres átutalási megbízások díja 0 Ft.
 • Jogszabály által biztosított díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat megtétele esetén havi 2 db, összesen 150.000 Ft összegű bankkártyás készpénzfelvételt és 1 db, maximum 50.000 Ft összegű pénztári készpénzfelvételt.
 • Díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat hiányában havonta 2 db, összesen legfeljebb 150.000 Ft összegű ATM-ből történő készpénzfelvétel, vagy havonta 1 db, legfeljebb 50.000 Ft összegű fióki készpénzfelvétel díja 0 Ft, amely jogszabály által biztosított.

 

A Takarék Alapszámlán végrehajtható tranzakciók darabszáma nem korlátozott, azonban a számlacsomag díjában foglalt kedvezményes tranzakció darabszámot, illetve meghatározott összeget meghaladó tranzakciók esetében a mindenkor hatályos, vonatkozó Hirdetményben megjelölt költségek, díjak, jutalékok kerülnek felszámításra.

 

Az Alapszámlához opcionálisan igényelhető szolgáltatások:

 • NetBank szolgáltatás
 • SMS szolgáltatás, melynek igénybe vétele mellett nyomon követheti bankkártyás tranzakcióit, és fizetési számla egyenlegének alakulását.
 • Bankkártyához kapcsolódó biztosítás

 

A Takarék Alapszámlához opcionálisan igényelhető szolgáltatások igénybevétele esetén az igénybe vett szolgáltatásokért a Hitelintézet a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményben megjelölt költségeket és díjakat számítja fel.

 

* A havi számlavezetési díj mértéke legfeljebb, az esedékességet megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,50%-a.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, további részleteket és feltételeket, valamint a fizetési számlák számlavezetési és tranzakciós díjaira vonatkozó információkat a fizetési számlákhoz kapcsolódó általános szerződési feltételek, a számlához igényelhető bankkártya és elektronikus szolgáltatások részletes feltételeit a vonatkozó mindenkor hatályos általános szerződési feltételek, a lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról szóló Hirdetmény és annak mellékletei, valamint a teljesítési rend tartalmazzák, amelyek elérhetőek a www.takarekbank.hu honlapon.

 

A honlapon szereplő lakossági fizetési számla a www.takarekbank.hu weboldalon  feltüntetett értékesítési hálózatban érhető el.

 

A Takarék bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által. biztosítottak. További részletek és feltételek a www.oba.hu/betetvedelem oldalon találhatóak.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!

Karbantartás miatt a Takarék Netbank szolgáltatói felülete 2020. 01. 26-án 00:00 és 04:00 óra között nem lesz elérhető.

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 

Üdvözlettel,

Takarékbank