Személyi Kölcsönhöz Kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás - www.takarekbank.hu

  

Szabadon felhasználható készpénzzel és a felvett személyi kölcsön visszafizetésében is segít Önnek a Hitelfedezeti Biztosítás Szolgáltatása, kritikus, előre nem látható élethelyzetekben!

 

Milyen esetekben nyújt szolgáltatást a Hitelfedezeti Biztosítás?

 

Az Ön aktuális élethelyzetéhez igazodva különböző fedezeteket nyújt, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

 

 

„A" csomag

„A" csomag

„B" csomag

Csatlakozási életkor 18-65 év 18-65 év 66-78 év

Élethelyzet

munkaviszonnyal* rendelkező

munkaviszonnyal* 

NEM rendelkező

nyugdíjas
Haláleset igen igen igen
Min. 70%-os bármely okú rokkantság igen igen igen
Munkanélküliség (ha a biztosított munkaviszonnyal* rendelkezik) igen nem nem
Keresőképtelenség igen igen nem
Kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik munkaviszonnyal*) nem igen igen
*A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi kockázat Különös Biztosítási Feltételek 6.3. pontja tartalmazza, amely a Kapcsolódó dokumentumok alatt érhető el.

 

Hogyan szolgáltat a Biztosító?

 

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a Biztosító havonta az Ön törlesztő részletének KÉTSZERESÉT (maximum 250.000-250.000 Ft/hónap) téríti, így Ön SZABADON FELHASZNÁLHATÓ KÉSZPÉNZhez is jut! A Biztosító a szolgáltatást a keresőképtelenség vagy regisztrált munkanélküliség ideje alatt nyújtja, annak 31. napját követően, legfeljebb 6 hónapon keresztül.

Halál vagy rokkantság esetén a Biztosító az eredetileg felvett kölcsön TELJES ÖSSZEGÉT fizeti meg: Ön, illetve örökösei részére megtéríti az Ön által a Bank felé már megfizetett tőke összegét, míg a Bank felé megfizeti a fennálló tőketartozást.

3 napot meghaladó kórházi tartózkodás esetén a Biztosító NAPI 10 000 FT-OT TÉRÍT ÖNNEK a kórházi tartózkodás időtartamára, annak 4. napjától kezdődően, legfeljebb 30 napon keresztül.

 

Mik a legfontosabb kizárási esetek, mentesülések, amely esetekben nem fizet az adott Biztosító?

  • Meglévő betegség következményei a csatlakozást követő első 6 hónapban,
  • Amennyiben a Biztosított munkaviszonyának megszüntetését nem a munkáltató kezdeményezte, vagy a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában vagy a próbaidő alatt szűnt meg,
  • Munkanélküliség esetén a heti 20 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony.

 

A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben a Kapcsolódó dokumentumok alatt.

 

Hogyan lehet igényelni a biztosítást?

A személyi kölcsönre vonatkozó hitelszerződés megkötésekor kérjük, szíveskedjen a bankfiókban munkatársunknál jelezni, hogy igénybe kívánja venni a Biztosítási Szolgáltatást! Ezen kívül semmilyen más teendője nincs, mint aláírni a biztosítotti nyilatkozatot miután megismerte a biztosítás feltételeit és azt elfogadta.

 

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet minden 18-77 év közötti személyi kölcsön hitelfelvevő (adós), aki biztosítotti nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez.

 

A biztosítást – a szolgáltatás jellegétől függően - a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja. A csoportos biztosítás szerződője a Takarékbank Zrt.

 

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a szolgáltatást nyújtó Biztosítók részére (ld. alább), majd azt áthárítja Önre.

 

„A” csomag esetén:

Amennyiben Ön a csatlakozási nyilatkozat megtételekor még nem töltötte be a 66. életévét, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%-a/hó (Pl. 1.000.000 Ft hitel után a biztosítás havi díja 3.500 Ft)

„B” csomag esetén:

Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor már betöltötte a 66. életévét, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,55%-a/hó (Pl. 1.000.000 Ft hitel után a biztosítás havi díja 5.500 Ft).
Az áthárított biztosítási díjat a kölcsön törlesztésével egyidőben tudja a Takarékbank felé megfizetni.

 

Kárbejelentési lehetőségek:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (haláleseti szolgáltatás esetén)

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (minden szolgáltatás esetén, kivéve haláleseti szolgáltatás)

Kárrendezési Igazgatóság: Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 124
E-mail: csoportoskar@cig.eu
Telefon: +36 1 501 2255

 

A kárrendezésről további információkat az alábbi oldalon találhat: https://www.cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/dokumentumok

A kárbejelentéshez szükséges dokumentumok lentebb a Kapcsolódó dokumentumok alatt is elérhetőek.

 

A fenti szolgáltatás 2022. március 16-tól érhető el.

 

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, a biztosításra vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben talál. A Takarékbank a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

 

Kapcsolódó oldalak:

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok