Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank eszköztára felmondást követően: állami készfizető kezességvállalás lehívása, fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás indítása (ennek keretében bírósági árverés), saját árverés, a követelés engedményezése.

Milyen esetben kerülhet sor a kölcsönszerződés felmondására?

Egy közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés közhiteles módon bizonyítja, hogy a szerződő felek milyen tartalommal kötötték meg azt. A kölcsönszerződés értelmében a hitelintézet meghatározott feltételek mellett egy adott pénzösszeget bocsát az adós rendelkezésére, melyet az Adós köteles a kölcsönszerződésben foglaltak alapján maradéktalanul visszafizetni. Amennyiben a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségeinek bármelyik fél nem tesz maradéktalanul eleget, úgy az a szóban forgó kölcsönszerződés felmondását is eredményezheti. 

 

Milyen következményei lehetnek a kölcsönszerződés felmondásának a szerződést aláíró felek esetében?

  • Amennyiben Ön adóstárs egy kölcsönszerződésben, úgy Ön az adóssal egyetemlegesen felel a kölcsönszerződésben foglaltak alapján a hitel visszafizetéséért.
  • Amennyiben Ön készfizető kezességet vállalt egy kölcsönszerződésben, úgy amennyiben a kölcsönszerződés adósa nem tesz eleget a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének, úgy lejárt tartozásért a készfizető kezes az adóssal egy sorban felel.
  • Amennyiben Ön zálogkötelezett egy kölcsönszerződésben, úgy Ön a tulajdonát képező ingatlant felajánlotta a hitel-visszafizetés biztosítékaként és ezért zálogjog került bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára. Amennyiben a kölcsönszerződés adósa nem tesz eleget a vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Takarékbank felmondhatja a Kölcsönszerződést, illetve – minden más követelést megelőző sorrendben – kielégítést kereshet (akár végrehajtási eljárás útján, akár bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése útján) felmondás hiányában is a lejárt tartozás erejéig a fedezeti ingatlanból (zálogtárgyból).

 

 

Egy kölcsönszerződés felmondására legtöbb esetben ezért kerül sor, mert az ügyfelek a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségüknek többszöri felszólítás ellenére nem tesznek eleget. Vannak ettől eltérő, mégis a kölcsönszerződés felmondását eredményező helyzetek is. (Például ha a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanra végrehajtási jog vagy szerződésben meghatározott egyéb jog vagy tény kerül bejegyzésre, vagy egyéb, a szerződésben vállalt kötelezettség nem kerül teljesítésre.)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a felmondást követő intézkedésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat!

 

Figyelmébe ajánljuk az MNB által kiadott tájékoztatókat:

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek