Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank eszköztára felmondást követően: állami készfizető kezességvállalás lehívása, fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás indítása (ennek keretében bírósági árverés), saját árverés, a követelés engedményezése.

Milyen esetben kerülhet sor a kölcsönszerződés felmondására?

Egy közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés közhiteles módon bizonyítja, hogy a szerződő felek milyen tartalommal kötötték meg azt. A kölcsönszerződés értelmében a hitelintézet meghatározott feltételek mellett egy adott pénzösszeget bocsát az adós rendelkezésére, melyet az Adós köteles a kölcsönszerződésben foglaltak alapján maradéktalanul visszafizetni. Amennyiben a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségeinek bármelyik fél nem tesz maradéktalanul eleget, úgy az a szóban forgó kölcsönszerződés felmondását is eredményezheti. 

 

Milyen következményei lehetnek a kölcsönszerződés felmondásának a szerződést aláíró felek esetében?

  • Amennyiben Ön adóstárs egy kölcsönszerződésben, úgy Ön az adóssal egyetemlegesen felel a kölcsönszerződésben foglaltak alapján a hitel visszafizetéséért.
  • Amennyiben Ön készfizető kezességet vállalt egy kölcsönszerződésben, úgy amennyiben a kölcsönszerződés adósa nem tesz eleget a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének, úgy lejárt tartozásért a készfizető kezes az adóssal egy sorban felel.
  • Amennyiben Ön zálogkötelezett egy kölcsönszerződésben, úgy Ön a tulajdonát képező ingatlant felajánlotta a hitel-visszafizetés biztosítékaként és ezért zálogjog került bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára. Amennyiben a kölcsönszerződés adósa nem tesz eleget a vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Takarékbank felmondhatja a Kölcsönszerződést, illetve – minden más követelést megelőző sorrendben – kielégítést kereshet (akár végrehajtási eljárás útján, akár bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése útján) felmondás hiányában is a lejárt tartozás erejéig a fedezeti ingatlanból (zálogtárgyból).

 

 

Egy kölcsönszerződés felmondására legtöbb esetben ezért kerül sor, mert az ügyfelek a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségüknek többszöri felszólítás ellenére nem tesznek eleget. Vannak ettől eltérő, mégis a kölcsönszerződés felmondását eredményező helyzetek is. (Például ha a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanra végrehajtási jog vagy szerződésben meghatározott egyéb jog vagy tény kerül bejegyzésre, vagy egyéb, a szerződésben vállalt kötelezettség nem kerül teljesítésre.)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a felmondást követő intézkedésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat!

 

Figyelmébe ajánljuk az MNB által kiadott tájékoztatókat:

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok