Tájékoztatás a Ptk. szerinti könyvelési sorrendről, illetve a késedelmes napszámról számpéldákkal bemutatva.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön részére a kölcsönt a Takarékbank Zrt. nyújtotta, és lakossági bankszámlával rendelkezik a Takarékbanknál továbbá szerződés szerint, vagy külön beszedési megbízás alapján a törlesztő részlet beszedésére felhatalmazta a Takarékbankot, úgy a Takarékbank jogosult

  • a törlesztés esedékességének napján, és
  • hátralék esetén a fedezet rendelkezésre állásakor bankszámláját megterhelni.

 

 

kölcsön törlesztésére beszedett összeg vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:46. § - ában előírt elszámolási sorrend figyelembe vételével járunk el, mely szerint:

 

„Ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a késedelmes napszám megállapítása a Ptk. 6:46.  § könyvelési sorrendjéből adódóan a legrégebbi tőketartozáshoz kapcsolódik és nem az Ön általi utolsó befizetés dátumához.

 

Kérjük, hogy olvassa el részletes tájékoztatónkat, amely konkrét példákkal mutatja be a könyvelési sorrendet, illetve a késedelmes napszám alakulását!

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratórium kapcsán telefonos Ügyfélszolgálatunkon az érdeklődők száma jelentősen megnövekedett. A moratóriumról való lemondáshoz kitöltött nyilatkozatát megküldheti postai úton (Takarékbank Zrt. 1117 Bp, Magyar tudósok körútja 9.), vagy e-mailen (kozpont@takarek.hu) keresztül is. A beérkezett nyilatkozatok feldolgozása folyamatban van. Kérjük, ne küldje el többször! Köszönjük türelmét.

RÉSZLETEK