Tájékoztatás a Ptk. szerinti könyvelési sorrendről, illetve a késedelmes napszámról számpéldákkal bemutatva.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön részére a kölcsönt a Takarékbank Zrt. nyújtotta, és lakossági bankszámlával rendelkezik a Takarékbanknál továbbá szerződés szerint, vagy külön beszedési megbízás alapján a törlesztő részlet beszedésére felhatalmazta a Takarékbankot, úgy a Takarékbank jogosult

  • a törlesztés esedékességének napján, és
  • hátralék esetén a fedezet rendelkezésre állásakor bankszámláját megterhelni.

 

 

kölcsön törlesztésére beszedett összeg vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:46. § - ában előírt elszámolási sorrend figyelembe vételével járunk el, mely szerint:

 

„Ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a késedelmes napszám megállapítása a Ptk. 6:46.  § könyvelési sorrendjéből adódóan a legrégebbi tőketartozáshoz kapcsolódik és nem az Ön általi utolsó befizetés dátumához.

 

Kérjük, hogy olvassa el részletes tájékoztatónkat, amely konkrét példákkal mutatja be a könyvelési sorrendet, illetve a késedelmes napszám alakulását!

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek