Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt, 2013. augusztus 1-én hatályba lépő módosítása alapján a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő tranzakciók után a megterhelt fizetési számlát vezető szolgáltatóknak magasabb illetékfizetése keletkezik.

A forint és deviza fizetési számla keretszerződés és bankkártya szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek dokumentum alapján a HUNGÁRIA Takarék jogosult a hirdetményben meghatározott kamatok, jutalékok, díjak és költségek egyoldalú módosítására a jogi, szabályozói környezet, illetve a Hitelintézet tevékenységét érintő közteher változása esetén. A fentiekre tekintettel a jogszabályi módosítással érintett pénzügyi műveletek százalékos díjmértéke 2013. szeptember 16-tól (bankkártya), szeptember 19-tól (lakossági fizetési számlák és számlacsomagok), szeptember 26-tól (vállalkozói és önkormányzati fizetési számlák), október 1-től (lakossági és váll. deviza számlák), október 8-tól (a speciális lakossági számlák) módosul, a pénztári kifizetés (ATM, bankpénztári POS készpénzfelvét is) tranzakciók 0,3 százalékkal, valamint egyes pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő tranzakciók százalékos díjai 0,1 százalékkal (max. 6000,- Ft) továbbá a bankkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciós százalékos díjai 0,3 százalékkal (max. 6000,- Ft) emelkednek. Egyidejűleg 2013. 09. 16-tól bankkártyás vásárlási akciót indítunk, visszavonásig, melynek keretében a bankkártyával végrehajtott vásárlás tranzakciós díja 0 Ft. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a készpénz felvétel célú tranzakciók esetében a tranzakciós illeték felső korlátja megszűnik, így a módosulással az érintett tranzakció típusoknál a díj mértékének 2012. december 31-hez viszonyított megemeléséből származó növekmény hatezer forintos felső határa is megszűnik. Tájékoztatjuk, hogy 2013. szeptember 24-től a Takarékpontos számlacsomagokból kikerül a havi 1 db saját vagy integrációs ATM-en az elsőként végrehajtott készpénzfelvét díjmentessége. Az ügyfelek a kondíció módosítások hatálybalépése (2013. szeptember 16., szeptember 19., szeptember 24., szeptember 26., október 1. ill. október 8.) előtti napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Hitelintézet elfogadottnak tekinti.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Azonnali Fizetési Rendszerben tervezett karbantartás miatt várhatóan 2022.05.21. 23:30 - 2022.05.22. 04:00 óra között 1-3 perces szolgáltatás kiesés várható. Ezen időszak alatt az azonnali fizetési tranzakciók elutasításra kerülhetnek.

 

Részletek