A fizetési késedelembe esett jelzáloghitellel rendelkező Ügyfelei részére törlesztési nehézségek kezelésére a Takarékbank a jogszabályi rendelkezéseken túlmenően egyedi, az ügyfelek élethelyzetéhez igazított, alábbiakban részletezett megoldásokat kínál.

 

A fizetéskönnyítési lehetőségek mindazon Ügyfeleink részére elérhetőek, akik lakossági jelzáloghitellel rendelkeznek és gondot jelent számukra a hitel pontos törlesztése, azonban a kölcsönük átütemezését követően képesek az alacsonyabb törlesztő részletet megfizetni.

 

 

Fizetéskönnyítési lehetőségek

 

 • Futamidő hosszabbítás
  Futamidő hosszabbítására akkor van lehetőség, ha az egyik adós életkora a módosított futamidő végén nem haladja meg a 70. életévet, továbbá a kölcsön teljes futamideje a hosszabbítás után maximum 5 évvel haladhatja meg a konstrukciós maximum szerinti 30 évet.

 

 • Türelmi idő beiktatása
  A kölcsön a futamidő alatt bármikor, maximum 24 hónapos időszakra türelmi időssé alakítható, mely időszak alatt csak a kamatot és kezelési költséget kell fizetniük a havi törlesztő részletben.

 

 • Esedékességi nap módosítás
  Amennyiben az eredeti kölcsönszerződés egyébként is módosításra kerül (pl. futamidő hosszabbítás vagy türelmi idő nyújtása miatt) az Ügyfél igényelheti a törlesztés esedékességi napjának módosítását is. A választható új esedékességi nap a hónap 16. napjánál korábbi kell, hogy legyen.

 

 • Hátralékrendezési megállapodás (HRM)
  A hátralékrendezési megállapodás a 2-5 havi törlesztő részletet nem meghaladó késedelemmel rendelkező jelzáloghiteles adósok igényelhetik, akik képesek néhány részletben megfizetni elmaradásukat. A megállapodás keretében több részletben, több hónapos (max. 6-12 hónap) időtartam alatt, előre ütemezetten rendezhető a hátralékos tartozás.

 

 • Lejárt tartozás tőkésítése
  A 6 havi törlesztő részletet nem meghaladó késedelemmel rendelkező jelzáloghiteles adósok igényelhetik, akik nem képesek néhány részletben megfizetni elmaradásukat. A megállapodás keretében a hitelszerződés módosítás keretein belül meglévő tőketartozása a lejárt tartozás összegével növekszik a futamidő változatlansága mellett.

 

Állami eszközök

 

 • Nemzeti Eszközkezelő Program (NET)
  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjának lényege, hogy a hátralékos tartozással rendelkező, szociálisan rászorult Ügyfeleket a Magyar Állam (a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. közreműködésével) az ingatlan megvásárlásával mentesíti a jelzáloghitel tartozás visszafizetése alól úgy, hogy az adós családjával együtt – bérlőként bérleti díj fizetése ellenében – továbbra is az ingatlanban lakhat. A jogosultsági feltételek egy része a hitelre és a jelzáloggal terhelt ingatlanra, más része az ingatlanban lakó személyek szociális helyzetére vonatkozik. Ha az adós vagy a zálogkötelezett a programban való részvételi feltételeknek megfelel, szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan Magyar Állam javára történő értékesítését a program keretein belül. A szándéknyilatkozatot a jelzáloghitelt nyújtó pénzügyi intézménynél kell benyújtani. Amennyiben a lakóingatlant több pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzálogjog terheli, akkor a szándéknyilatkozatot annál a pénzügyi intézménynél kell benyújtania, amelyik a rangsorban legelöl szerepel.

A NET Program további részleteiről, illetve a jogosultság feltételeiről kapcsolatos további információ a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. honlapján (www.netzrt.hu) érhető el.

 

 • Magáncsőd
  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: „Are. törvény”) célja, hogy az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzottan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának megteremtéséhez. Az adósságrendezési eljárás során az Are. törvényben meghatározott feladatokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat látja el. Az adósságrendezési eljárás történhet (i) bíróságon kívül, vagy (ii) bíróság előtt. A bírósági adósságrendezésnek is két szakasza lehet: itt is elsősorban egyezségkötésre irányul az eljárás, amennyiben ez nem sikerül, akkor kerül sor az ún. adósságtörlesztési eljárásra.

 

 

Az adósságrendezési eljárással kapcsolatos további információk a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, az alábbi linken érhető el: http://csodvedelem.gov.hu/

 

További részletes tájékoztatást találhatnak a Takarékbank honlapján az alábbi elérhetőségen:

Magáncsőd 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Takarékbank Zrt.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek