A fizetési késedelembe esett jelzáloghitellel rendelkező Ügyfelei részére törlesztési nehézségek kezelésére a Takarékbank a jogszabályi rendelkezéseken túlmenően egyedi, az ügyfelek élethelyzetéhez igazított, alábbiakban részletezett megoldásokat kínál.

 

A fizetéskönnyítési lehetőségek mindazon Ügyfeleink részére elérhetőek, akik lakossági jelzáloghitellel rendelkeznek és gondot jelent számukra a hitel pontos törlesztése, azonban a kölcsönük átütemezését követően képesek az alacsonyabb törlesztő részletet megfizetni.

 

 

Fizetéskönnyítési lehetőségek

 

 • Futamidő hosszabbítás
  Futamidő hosszabbítására akkor van lehetőség, ha az egyik adós életkora a módosított futamidő végén nem haladja meg a 70. életévet, továbbá a kölcsön teljes futamideje a hosszabbítás után maximum 5 évvel haladhatja meg a konstrukciós maximum szerinti 30 évet.

 

 • Türelmi idő beiktatása
  A kölcsön a futamidő alatt bármikor, maximum 24 hónapos időszakra türelmi időssé alakítható, mely időszak alatt csak a kamatot és kezelési költséget kell fizetniük a havi törlesztő részletben.

 

 • Esedékességi nap módosítás
  Amennyiben az eredeti kölcsönszerződés egyébként is módosításra kerül (pl. futamidő hosszabbítás vagy türelmi idő nyújtása miatt) az Ügyfél igényelheti a törlesztés esedékességi napjának módosítását is. A választható új esedékességi nap a hónap 16. napjánál korábbi kell, hogy legyen.

 

 • Hátralékrendezési megállapodás (HRM)
  A hátralékrendezési megállapodás a 2-5 havi törlesztő részletet nem meghaladó késedelemmel rendelkező jelzáloghiteles adósok igényelhetik, akik képesek néhány részletben megfizetni elmaradásukat. A megállapodás keretében több részletben, több hónapos (max. 6-12 hónap) időtartam alatt, előre ütemezetten rendezhető a hátralékos tartozás.

 

 • Lejárt tartozás tőkésítése
  A 6 havi törlesztő részletet nem meghaladó késedelemmel rendelkező jelzáloghiteles adósok igényelhetik, akik nem képesek néhány részletben megfizetni elmaradásukat. A megállapodás keretében a hitelszerződés módosítás keretein belül meglévő tőketartozása a lejárt tartozás összegével növekszik a futamidő változatlansága mellett.

 

Állami eszközök

 

 • Nemzeti Eszközkezelő Program (NET)
  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjának lényege, hogy a hátralékos tartozással rendelkező, szociálisan rászorult Ügyfeleket a Magyar Állam (a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. közreműködésével) az ingatlan megvásárlásával mentesíti a jelzáloghitel tartozás visszafizetése alól úgy, hogy az adós családjával együtt – bérlőként bérleti díj fizetése ellenében – továbbra is az ingatlanban lakhat. A jogosultsági feltételek egy része a hitelre és a jelzáloggal terhelt ingatlanra, más része az ingatlanban lakó személyek szociális helyzetére vonatkozik. Ha az adós vagy a zálogkötelezett a programban való részvételi feltételeknek megfelel, szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan Magyar Állam javára történő értékesítését a program keretein belül. A szándéknyilatkozatot a jelzáloghitelt nyújtó pénzügyi intézménynél kell benyújtani. Amennyiben a lakóingatlant több pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzálogjog terheli, akkor a szándéknyilatkozatot annál a pénzügyi intézménynél kell benyújtania, amelyik a rangsorban legelöl szerepel.

A NET Program további részleteiről, illetve a jogosultság feltételeiről kapcsolatos további információ a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. honlapján (www.netzrt.hu) érhető el.

 

 • Magáncsőd
  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: „Are. törvény”) célja, hogy az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzottan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának megteremtéséhez. Az adósságrendezési eljárás során az Are. törvényben meghatározott feladatokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat látja el. Az adósságrendezési eljárás történhet (i) bíróságon kívül, vagy (ii) bíróság előtt. A bírósági adósságrendezésnek is két szakasza lehet: itt is elsősorban egyezségkötésre irányul az eljárás, amennyiben ez nem sikerül, akkor kerül sor az ún. adósságtörlesztési eljárásra.

 

 

Az adósságrendezési eljárással kapcsolatos további információk a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, az alábbi linken érhető el: http://csodvedelem.gov.hu/

 

További részletes tájékoztatást találhatnak a Takarékbank honlapján az alábbi elérhetőségen:

Magáncsőd 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Takarékbank Zrt.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok