A Szigetvári Takarék 2017.05.23-án megtartotta évzáró küldöttközgyűlését.

A küldötteket Osztrogonácz Gábor elnök-ügyvezető köszöntötte, majd röviden összefoglalta az előző év főbb eseményeit és értékelte eredményeit.


Az évzáró küldöttközgyűlésen elfogadásra került a Szigetvári Takarék éves beszámolója is.


Ezek után Osztrogonácz Gábor beszédet tartott a 2017-es év üzletpolitikai céljairól és üzleti tervéről. Kiemelte, hogy a korábbi stratégiai periódusban meghatározott missziót és jövőképet nem kívánják újrafogalmazni és felvázolta, hogy az új, kihívásokkal teli piaci környezetben, milyen célterületek mentén képzelik el a Szigetvári Takarék működését.


Végül a Szigetvári Takarék Igazgatósága egy elismerő oklevél átadásával köszönetét fejezte ki Dr Kiss Endrének, a Szigetvári Takarék leköszönő elnökének a több évtizedes, kitartó és áldozatos munkájáért és az Alapszabályban foglalt jogával élve Tiszteletbeli Elnök címet adományozta Neki.

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok