Hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos információk

 

Értesítjük, hogy az 536/2021.(IX. 15.) Korm. rend. alapján a törlesztési moratórium 06.30-án véget ér. Amennyiben hitele(i) még moratóriumban van(nak), úgy automatikusan kiléptetésre kerül(nek) a moratóriumból 2022. június 30-át követően és hitele(i) törlesztését meg kell kezdenie 2022. júliusától.Második fizetési moratórium meghosszabbítása

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a második hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

A részletes jogosultsági feltételek alább található mind lakossági, mind vállalkozó ügyfeleink tekintetében.

 

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön vagy vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) élt a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kellett, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 

Ezt megtehette:

 

 

További fontos tudnivalók a második fizetési moratórium meghosszabbítása kapcsán

 

 • A második fizetési moratórium hosszabbításra az jogosult, aki március 18. előtt kötött hitelszerződéssel rendelkezik és 2021. szeptember 30. napján a moratóriumban van.

 

 • A meghosszabbításról nyilatkozni csak és kizárólag 2021. október 1-31. között (jogvesztő hatály mellett) volt lehetőség, az ezt követően beérkező nyilatkozatokat nem áll módunkban befogadni, mivel a határidő jogvesztő. Azon ügyfeleink is, automatikusan kiléptetésre kerültek a moratóriumból, akik 2021. október 31-ig nem nyilatkoznak, bár jogosultak lennének a hosszabbításra.

 

 • A moratórium meghosszabbításával élő ügyfeleinknek június 30-ig egyszer van lehetőségük kilépni a moratóriumból, újra visszalépni már nincs lehetőség.

 

 • A nyilatkozathoz nem volt szükséges dokumentummal igazolni a jogosultsági feltételek fennálltát, elegendő volt az ügyfél nyilatkozata.

 

Mi a teendője akkor, ha nem szeretne élni a moratórium meghosszabbításának lehetőségével?

 

Amennyiben nem kíván élni a moratórium meghosszabbítással, akkor nincs további teendője, automatikusan kiléptetésre került a moratóriumból 2021. október 31-ét követően és hitele(i) törlesztését meg kell kezdenie 2021. novemberétől.

 

Amennyiben jogosult 2021. november 1-től igénybe venni a 2022. június 30-ig tartó fizetési moratóriumot, akkor erre vonatkozó nyilatkozatát 2021. október 31-ig meg kellett tennie.

 

Felelős Bankként minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is fizetni tudja-e hitele(i) törlesztőrészleteit. Ha úgy látja, hogy háztartása bevételei és kiadásai nem teszik lehetővé hitele(i) törlesztését, akkor éljen a moratórium által biztosított lehetőséggel a jogosultsági feltételek fennállása esetén sikeres nyilatkozat megtételét követően.

 

Fontos tudni, hogy a moratórium csak fizetési halasztást eredményez, így a moratórium időszaka alatt a fennálló kölcsöntartozása tovább kamatozik. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamato(ka)t és díja(ka)t a fizetési haladék lejárta után - a moratórium miatt meghosszabbított futamidő alatt a hátralévő, esedékes törlesztőrészletekkel együtt - évente egyenlő részletekben kell majd megfizetnie oly módon, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti – aktuális – törlesztőrészlet összegét. A törlesztő részlet abban az esetben emelkedhet, ha a moratórium időszakára esik a kamatperiódus váltás vagy változnak a referencia kamatok és így az eredeti szerződés szerint nő a kamat mértéke. A fizetési moratórium és az arra vonatkozó részletszabályok folytán a kölcsön eredeti futamideje – a törvény erejénél fogva - meghosszabbításra kerül majd, azaz időben kitolódik a kölcsön visszafizetése!

 

 

Jogosultsági feltételek a második 2022. június 30-ig tartó moratórium meghosszabbítása kapcsán

 

Lakossági ügyfeleink esetében:

 • háztartása rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent;
 • legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
 • háztartásában legalább egy gyermeket tart el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket vár, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó gyermeket vár;
 • saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül.

 

Vállalkozói ügyfeleink esetében annak nyilatkozása szükséges, hogy:

 • a Vállalkozás vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint
 • a Vállalkozás 2020. március 18. és a jelen nyilatkozat megtétele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

Gazdaságélénkítő hitelnek, illetve kölcsönszerződésnek azok a hitel-, kölcsön- és kezesi-garanciakonstrukciók tekinthetőek, amelyek az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-es járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című európai bizottsági közlemény hatálya alatt kerültek meghirdetésre.

 

Az Európai Bizottság által jóváhagyott állami intézkedések listája a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján elérhető.

(https://tvi.kormany.hu/a-bizottsag-altal-elfogadott-magyar-intezkedesek-listaja)

 

A nyilatkozat abban az esetben volt megtehető vállalkozások esetében, amennyiben a vállalkozás 2020. március 18. előtt kötött hitelszerződéssel rendelkezik és 2020. szeptember 30. napján fennálló állapot szerint élt a második fizetési moratóriummal.

 

Első fizetési moratórium tudnivalók (2020. március 19.-2020. december 31-ig)

 

A Takarékbank, jogszabályi kötelezettségének eleget téve az első (2020. március 19-től 2020. december 31-ig tartó) fizetési moratóriumot igénybe vevő - illetve az arra jogosult, de ezzel nem élő - minden ügyfele számára - függetlenül attól, hogy az 2021-ben is él-e/élt-e a kedvezménnyel – értesítő, úgynevezett lezáró levelet küldött.  Ez a levél pontos tájékoztatást adott arról, hogy az ügyfél az első fizetési moratórium igénybevétele alatt mennyi tőke-, kamat-, illetve díjtartozás megfizetésére kapott haladékot, és hogy ennek nyomán miként módosult – a törvény erejénél fogva – az eredeti szerződés futamideje.

 

 

Miért lehet akár több hónappal hosszabb a hiteltörlesztés, mint a moratóriumban eltöltött időszak?

 

Fontos, hogy a futamidő nem feltétlenül annyi idővel nő meg a moratórium lejáratát követően, mint amennyi időt az ügyfél eltöltött a moratóriumban. Ha például a hitel 10 hónapig nem került törlesztésre, akkor a futamidő akár 13-14, egyes esetekben 25-30 hónappal is meghosszabbodhat.

 

Ennek oka, hogy - a törvény értelmében a moratórium miatt - az ügyfeleknek a fizetési haladék után sem emelkedhet meg az eredeti szerződés szerinti havi törlesztőrészletük, ezért az úgynevezett fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőkét-, kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt évente egyenlő részletekben kell a meghosszabbodott futamidőben több hónapra elosztva megfizetni.

 

Ha azonban az eredeti szerződéses kamat referenciakamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített (vagyis a kamat változó és a futamidő végéig nem fix), az a moratórium alatt is változhat. Emiatt emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés tehát az eredeti szerződés szerinti, és nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak/díjaknak tulajdonítható.

 

A visszafizetendő összeg nagysága függhet még attól is, hogy a moratórium előtt az ügyfél mikor vette fel a hitelt. Minél közelebb van a hitelfelvétel időpontja a moratórium kezdő időpontjához, annál magasabb lehet a visszafizetendő összeg, ugyanis ilyenkor a törlesztőrészlet nagyobb részét (az annuitásos kamatozású hiteleknél jellemzően) még a kamatösszeg teszi ki.

Az alábbiakban erre talál példát.

 

 

A moratórium igénybevételének hatása egy 15 millió forint szerződött összegű példa szerződésre a moratóriumban eltöltött időszakok alapján annuitásos hitelnél feltételezve, hogy a moratórium időszaka alatt nem történt törlesztés.

 

 

Eredeti szerződéses adatok

2020.12.31-el történő moratórium zárást követő kalkuláció

2021.10.31-el történő moratórium zárást követő kalkuláció

2022.06.30-al történő moratórium zárást követő kalkuláció

Futamidő hónap:

240

261

276

293

Moratórium miatt a moratórium kezdetétől a lejárat nőtt (hónappal):

 

21

36

53

Szerződéskötés dátuma:

2020.01.02

2020.01.02

2020.01.02

2020.01.02

Ügyleti kamat mértéke:

3,99%

3,99%

3,99%

3,99%

Esedékesség napja

5

5

5

5

Szerződés lejárata:

2040.01.05

2041.10.05

2043.01.05

2044.06.06

Törlesztőrészlet

91 310 Ft

91 090 Ft

91 103 Ft

90 829 Ft

Adósságnövekmény

0 Ft

1 912 890 Ft

3 279 708 Ft

4 813 937 Ft

 

A törlesztési moratórium igénybevétele esetén a moratórium hitelszerződésekre gyakorolt hatásáról további részleteket itt talál.

 

Amennyiben a háztartás anyagi helyzete vagy a vállalkozás pénzügyi helyzete lehetővé teszi, szerződésmódosítás keretében (szerződésmódosítási díj megfizetése mellett) lehetőség van a törvény erejénél fogva meghosszabbodott futamidő rövidítésére, és magasabb törlesztőrészlet vállalására, így biztosítható, hogy a moratórium ellenére az eredeti futamidő mellett lezáruljon a hitel.

 

MI A TEENDŐ, HA HITELE(I)MET TOVÁBB KÍVÁNOM FIZETNI (kilépek a moratóriumból)?

 

Ha nem szeretne élni a moratórium lehetőségével, hanem folytatná a törlesztést, akkor azt írásos nyilatkozat benyújtása útján kell jeleznie Bankunknak (ld. a jelen tájékoztatóhoz mellékelt nyilatkozatmintákat) .

 

Amennyiben ki akar lépni a moratóriumból (azaz hitelét a továbbiakban törleszteni kívánja), és a banknak adott beszedési felhatalmazással kíván teljesíteni, akkor a beszedés visszaállítása érdekében is nyilatkoznia szükséges.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha jogosult a 2022. június 30-ig napjáig tartó moratórium igénybevételére (megfelelt a jogosultsági feltételeknek és 2021. október 31-ig megtette (jogvesztő hatály mellett) erre irányuló nyilatkozatát), akkor moratóriumból történő kilépő nyilatkozat esetében nincs mód újra visszalépni a moratóriumba. Ha továbbra is szeretné igénybe venni a moratóriumot, de ha lehetősége engedi szeretné törleszteni is, akkor csak a törlesztés visszaállítására tegye meg a nyilatkozatát.

 

Nyilatkozatot a következő csatornákon tehet:

 

 • személyesen bármely bankfiókunkban.

 

Mi történik a hitelekkel a moratórium után?

 

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján a Kormány az ott meghatározott körben a hitelek vonatkozásában 2020. március 19. napjától 2020. december 31. napjáig fizetési moratóriumot rendelt el (első fizetési moratórium), majd pedig a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig ismét fizetési moratóriumot rendelt el (második fizetési moratórium), amelyet a 317/2021. (VI.9.) Kormányrendelettel 2021. szeptember 30. napjáig, valamint az 536/2021 (IX.15.) Kormányrendelettel 2021. október 31. napjáig meghosszabbított, azaz az adós a Takarékbank Zrt. által üzletszerűen nyújtott 2020. március 18. napján fennálló (nem felmondott) akár részben is kifolyósított hitel- és kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan a moratóriumok időszaka alatt fizetési haladékot kap.

 

A kormány szintén az 536/2021 (IX.15.) Kormányrendelettel a második fizetési moratóriumot újfent meghosszabbította 2022. június 30-ig. Ezen meghosszabbított hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent, továbbá azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

A moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtartozást a haladék lejáratát követően kell visszafizetni. A fizetési halasztás igénybevétele automatikusan meghosszabbítja a futamidőt, ami a felhalmozódott tartozások függvényében a moratórium időszakán felül akár több hónappal is kitolódhat. Fontos kiemelni, hogy a futamidő nélküli tartozások, például hitelkártyák tekintetében 12 hónap, illetve a Bank és az ügyfél megegyezésén múlik, hogy milyen időtávra elosztva kerül sor a moratórium alatt felhalmozódott tartozás megfizetésére.

 

A törlesztési moratórium igénybevétele esetén a moratórium hitelszerződésekre gyakorolt hatásáról további részleteket itt talál.

 

A havi törlesztőrészlet a felhalmozódott kamat és díjtartozások megfizetésekor sem emelkedhet a moratóriumot megelőző mérték fölé. Ha azonban a szerződéses kamat referenciakamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített (vagyis a kamat változó és nem a futamidő végéig fix), az a moratórium alatt is változhat. Emiatt emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés tehát az eredeti szerződés szerinti, és nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak/díjaknak tulajdonítható.

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: