Második fizetési moratórium meghosszabbítása

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a második hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

A részletes jogosultsági feltételek alább található mind lakossági, mind vállalkozó ügyfeleink tekintetében.

 

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön vagy vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) élt a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kellett, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 

Ezt megtehette:

 

 

További fontos tudnivalók a második fizetési moratórium meghosszabbítása kapcsán

 

 • A második fizetési moratórium hosszabbításra az jogosult, aki március 18. előtt kötött hitelszerződéssel rendelkezik és 2021. szeptember 30. napján a moratóriumban van.

 

 • A meghosszabbításról nyilatkozni csak és kizárólag 2021. október 1-31. között (jogvesztő hatály mellett) volt lehetőség, az ezt követően beérkező nyilatkozatokat nem áll módunkban befogadni, mivel a határidő jogvesztő. Azon ügyfeleink is, automatikusan kiléptetésre kerültek a moratóriumból, akik 2021. október 31-ig nem nyilatkoznak, bár jogosultak lennének a hosszabbításra.

 

 • A moratórium meghosszabbításával élő ügyfeleinknek június 30-ig egyszer van lehetőségük kilépni a moratóriumból, újra visszalépni már nincs lehetőség.

 

 • A nyilatkozathoz nem volt szükséges dokumentummal igazolni a jogosultsági feltételek fennálltát, elegendő volt az ügyfél nyilatkozata.

 

Mi a teendője akkor, ha nem szeretne élni a moratórium meghosszabbításának lehetőségével?

 

Amennyiben nem kíván élni a moratórium meghosszabbítással, akkor nincs további teendője, automatikusan kiléptetésre került a moratóriumból 2021. október 31-ét követően és hitele(i) törlesztését meg kell kezdenie 2021. novemberétől.

 

Amennyiben jogosult 2021. november 1-től igénybe venni a 2022. június 30-ig tartó fizetési moratóriumot, akkor erre vonatkozó nyilatkozatát 2021. október 31-ig meg kellett tennie.

 

Felelős Bankként minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is fizetni tudja-e hitele(i) törlesztőrészleteit. Ha úgy látja, hogy háztartása bevételei és kiadásai nem teszik lehetővé hitele(i) törlesztését, akkor éljen a moratórium által biztosított lehetőséggel a jogosultsági feltételek fennállása esetén sikeres nyilatkozat megtételét követően.

 

Fontos tudni, hogy a moratórium csak fizetési halasztást eredményez, így a moratórium időszaka alatt a fennálló kölcsöntartozása tovább kamatozik. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamato(ka)t és díja(ka)t a fizetési haladék lejárta után - a moratórium miatt meghosszabbított futamidő alatt a hátralévő, esedékes törlesztőrészletekkel együtt - évente egyenlő részletekben kell majd megfizetnie oly módon, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti – aktuális – törlesztőrészlet összegét. A törlesztő részlet abban az esetben emelkedhet, ha a moratórium időszakára esik a kamatperiódus váltás vagy változnak a referencia kamatok és így az eredeti szerződés szerint nő a kamat mértéke. A fizetési moratórium és az arra vonatkozó részletszabályok folytán a kölcsön eredeti futamideje – a törvény erejénél fogva - meghosszabbításra kerül majd, azaz időben kitolódik a kölcsön visszafizetése!

 

 

Jogosultsági feltételek a második 2022. június 30-ig tartó moratórium meghosszabbítása kapcsán

 

Lakossági ügyfeleink esetében:

 • háztartása rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent;
 • legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
 • háztartásában legalább egy gyermeket tart el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket vár, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó gyermeket vár;
 • saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, illetve az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül.

 

Vállalkozói ügyfeleink esetében annak nyilatkozása szükséges, hogy:

 • a Vállalkozás vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint
 • a Vállalkozás 2020. március 18. és a jelen nyilatkozat megtétele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

Gazdaságélénkítő hitelnek, illetve kölcsönszerződésnek azok a hitel-, kölcsön- és kezesi-garanciakonstrukciók tekinthetőek, amelyek az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-es járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című európai bizottsági közlemény hatálya alatt kerültek meghirdetésre.

 

Az Európai Bizottság által jóváhagyott állami intézkedések listája a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján elérhető.

(https://tvi.kormany.hu/a-bizottsag-altal-elfogadott-magyar-intezkedesek-listaja)

 

A nyilatkozat abban az esetben volt megtehető vállalkozások esetében, amennyiben a vállalkozás 2020. március 18. előtt kötött hitelszerződéssel rendelkezik és 2020. szeptember 30. napján fennálló állapot szerint élt a második fizetési moratóriummal.

 

Első fizetési moratórium tudnivalók (2020. március 19.-2020. december 31-ig)

 

A Takarékbank, jogszabályi kötelezettségének eleget téve az első (2020. március 19-től 2020. december 31-ig tartó) fizetési moratóriumot igénybe vevő - illetve az arra jogosult, de ezzel nem élő - minden ügyfele számára - függetlenül attól, hogy az 2021-ben is él-e/élt-e a kedvezménnyel – értesítő, úgynevezett lezáró levelet küldött.  Ez a levél pontos tájékoztatást adott arról, hogy az ügyfél az első fizetési moratórium igénybevétele alatt mennyi tőke-, kamat-, illetve díjtartozás megfizetésére kapott haladékot, és hogy ennek nyomán miként módosult – a törvény erejénél fogva – az eredeti szerződés futamideje.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok