A Magyar Posta Befektetési Zrt. Ügyfelei részére - állomány-átruházással kapcsolatos fontos tudnivalók

Magyar Posta Befektetési Zrt. Ügyfelei részére

Az állomány átruházás előtti tájékoztató

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt leendő Ügyfeleinket, hogy a Magyar Posta Befektetési Zrt. ( továbbiakban: MPBSZ Zrt.) a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla állományát 2019. október 21. napján ( továbbiakban: az állomány-átruházás napja) állomány-átruházás keretében átadja az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely:1122 Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-041206; rövid név: MTB Zrt.) kezelésébe.

 

Amennyiben Ön az MTB Zrt. Üzletszabályzatát nem utasítja el, akkor 2019. október 22-től Ön az MTB Zrt. ügyfelévé válik, így a továbbiakban értékpapírszámlájával kapcsolatos ügyeit az MTB Zrt. közvetítői fiókjaiban intézheti, melyek elérhetőségéről a www.takarekcsoport.hu weboldalon tájékozódhat.

 

A legfontosabb tudnivalók:

 • Az MPBSZ Zrt-nél a postahelyi/elektronikus ügyintézésre utoljára 2019. október 17-én van lehetősége,
 • október 18-án, 19-én és 21-én az MPBSZ Zrt. szolgáltatási és elszámolási szünnapot tart így az ügyfélfogadás szünetel, ezért a számlája javára érkező átutalási és értékpapír transzfer megbízások csak akkor kerülnek jóváírásra, amennyiben azok legkésőbb 2019. október 17. napján 19 óráig beérkeznek az MPBSZ Zrt.-hez. Az ezt követően beérkező megbízások visszautasításra kerülnek.
 • október 21-én az MTB Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenysége vonatkozásában az ügyfélfogadás szünetel, mert ezen a napon az Ön ügyfél- és értékpapírszámlája és az ezen található pénz- és pénzügyi eszközök átkerülnek a MTB Zrt. kezelésébe
 • október 22-től már kizárólag az MTB Zrt. közvetítőjeként eljáró Takarék Csoport több, mint 700 fiókjában rendelkezhetnek, intézhetik a kapcsolódó pénzügyeiket!
 • Az MTB Zrt.-hez átkerülő ügyfél- és értékpapírszámlára, és az ezen található pénz- és pénzügyi eszközökre a mindenkor hatályos MTB Zrt. Befektetés szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és mellékletei vonatkoznak. Az MTB Zrt. Üzletszabályzata a www.takarekcsoport.hu, vagy a www.mtb.hu weboldalon érhető el.
 • Az állomány-átruházás teljeskörű, így minden olyan ügyfél átkerül az MTB Zrt. kezelésébe, aki vagy amely az MTB Zrt. személyének vagy Üzletszabályzatának elutasításáról a fent megjelölt határidőn belül érvényesen nem rendelkezik.
 • Az MPBSZ Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámla száma az állomány átruházással megszűnik, az új számlaszámokról az állomány átruházást követően haladéktalanul értesítést küldünk.
 • MNB honlapján felhasználható értékpapír- és ügyfélszámla belépési azonosító:
  • Ha még nem rendelkezik azonosítóval („Új MTB Ügyfél”), úgy az állomány-átruházás napját követően az MTB Zrt. haladéktalanuk megküldi Önnek az új ügyfél- és értékpapírszámla számo(ka)t, továbbá az MNB honlapján felhasználható értékpapír- és ügyfélszámla belépési azonosítót.
  • Ha már rendelkezik („Meglévő MTB Ügyfél”), úgy az állomány-átruházás napján az MPBSZ Zrt.-től átadásra kerülő pénz- és pénzügyi eszköz állomány az MTB Zrt.-nél meglévő ügyfél- és értékpapír számlájára kerül átvezetésre. Ezen meglévő számla adatai – ideértve az MNB honlapján felhasználható belépési azonosítót – változatlanok maradnak.

 

 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az állomány-átruházás során Önnek terhelt pénzügyi eszköze/pénzeszköze kerül áttranszferálásra az MTB Zrt. által vezetett számlára, úgy azokat továbbra is terheltként fogja az MTB Zrt. nyilván tartani. Továbbá, ha Ön az állomány-átruházás napján negatív ügyfélszámlával rendelkezik, úgy a negatív pénzegyenleg kerül átadásra az MTB Zrt. részére, így az MTB Zrt.-nek követelése lesz Önnel szemben, amelyet az MTB Üzletszabályzat szerint lesz jogosult érvényesíteni.

 

 • Amennyiben úgy döntene, hogy 2019. október 22-étől nem kíván az MTB Zrt. ügyfelévé válni  értékpapír számláját postahelyen  normál eljárásban megszüntetheti vagy az MPBSZ ZRT. által  korábban megküldött tájékoztató levél mellékletében található NYILATKOZAT-ot 2019. október 14-éig eljuttatja az MPBSZ Zrt.-hez. Ezt két módon teheti meg:
  • személyesen leadhatja a kijelölt postahelyeken
  • postai úton megküldheti a megadott címre. (MPBSZ Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), amennyiben nem rendelkezik Tartós Befektetési Számlával.

 

 • Elektronikus felület (e-Befektetés Szolgáltatást érintő változások)  Amennyiben Ön az MPBSZ Zrt-nél e-Befektetés eléréssel rendelkezik az állomány-átruházást megelőző napon, úgy az MTB Zrt. elektronikus felületére, az Electra Internet Banking felületre („Electra”; elérhető: www.takarekcsoport.hu Netbank menüpontban) az MPBSZ Zrt.-től korábban az e-Befektetés Szolgáltatáshoz kapott azonosítóval léphet be. A jelszót pedig az állomány-átruházást követően az MTB Zrt. SMS-ben küldi meg Önnek, az Ön MPBSZ Zrt. részére megadott mobiltelefonszámára.

 

 • MiFID kockázati profilt érintő változások Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön  jelenlegi MiFID kockázati profil besorolása az MTB Zrt. által alkalmazott kockázati profiloknak megfelelően átsorolásra kerül. Az új kockázati profiljáról az MTB Zrt. az állomány-átruházást követően tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön Meglévő MTB Ügyfél, úgy az MTB Zrt-nél nyilvántartott kockázati profilja változatlan marad.

 

 • Elérhető termékkört érintő változások Ügyfeleink számára az MTB Zrt-ben a jövőben nemcsak a már megszokott termékpaletta, hanem számos új befektetési lehetőség is elérhetővé válik. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez külön szerződés megkötése szükséges (pl. határidős tőzsdei ügyletek, határidős és opciós tőzsdén kívüli deviza ügyletek) és a szolgáltatások a hatályos befektetővédelmi szabályok függvényében vehetők igénybe.

 

 • Az MPBSZ Zrt-nél kezelt rendszeres befektetési jegy vételi megbízások nem kerülnek átadásra az MTB Zrt-nek, amennyiben igényli, a migrációt követően az MTB Zrt.-nél lehetősége van új rendszeres megbízást adni.

 

 • MTB Zrt. által biztosított speciális díjkedvezmény

MTB Zrt. a 2019.10.21. és 2020. január 31. napja közötti időszakra nem számítja fel a hatályos Költség és Díjtételek Jegyzéke szerinti Értékpapírszámla vezetési díjat, illetve Tartós Befektetési Számlavezetési díjat, az állomány-átruházás során átvett ügyfél- és értékpapírszámlák tekintetében.

Amennyiben további kérdése merülne fel, munkatársaink a +36 1 202 3777 telefonszámon vagy a befszolgoszt@takarek.hu e-mai címen készségesen állnak rendelkezésére.

 

Az MTB Zrt. bízik abban, hogy elégedett Ügyfelei között üdvözölheti Önt is.

Kérjük keresse fel honlapunkat és tájékozódjon az új termékekről, szolgáltatásokról.

 

https://takarekbank.hu/maganszemelyek/befektetesek-ertekpapirok

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk,hogy tervezett karbantartás miatt a Takarék Netbank/e-Bank/Mobilapp szolgáltatásban 2021.12.05. 00:00 órától 2021.12.05. 04:00 között fennakadások várhatóak, rövidebb szakadozások fordulhatnak elő, továbbá a Takarékbank SMS szolgáltatása sem lesz rövidebb ideig elérhető. A Netbank belépéshez, illetve a tranzakciók indításához szükséges SMS-ek és a kártyatranzakciós tájékoztató,továbbá a netes bankkártyás vásárlást jóváhagyó SMS-ek nem kerülnek majd azonnal kiküldésre.

Köszönjük megértését és türelmét!

 

Takarékbank Zrt.